Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2020-03-25Podejmij wyzwanie i oddaj swoją krew  

Fundacja Grupy PKP zachęca wszystkich do pomocy potrzebującym. W tym trudnym okresie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, oddanie krwi jest wyjątkowo potrzebne.

Krew można oddać w wielu przeznaczonych do tego celu ośrodkach, są wśród nich m.in. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dla chętnych krwiodawców nie ma w obecnej sytuacji epidemiologicznej przeciwskazań, jeśli tylko spełnią określone warunki.

Krwiodawco – Twoja krew jest bardzo potrzebna

Zachęcamy do oddawania krwi, wtedy gdy jesteście zdrowi i bez objawów infekcji, nie przebywaliście w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami kraju, nie mieliście kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem oraz spełniacie dotychczasowe kryteria kwalifikacyjne. Ze względu na obecny stan zagrożenia koronawirusem ważne jest, żeby do punktu krwiodawstwa nie zabierać osób towarzyszących. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w honorowym krwiodawstwie, zamieszczone są na stronach www.twojakrew.pl, www.rckik-warszawa.com.pl i Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl .   

Fundacja Grupy PKP dziękuje wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, podczas aktualnego wzmożonego zapotrzebowania na zapasy krwi.

Fundacja Grupy PKP

https://www.pkp.pl/pl/fundacja-aktualnosci/2610-podejmij-wyzwanie-i-oddaj-swoja-krew

Fotogaleria

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO