Promocje i nowości

 • 2020-04-30

  Przedłużenie okresu obowiązywania promocji na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport! Nowe atrakcyjne warunki!

  Do 31 października 2020 r., PKP LHS sp. z o.o. przedłużyła okres obowiązywania promocji na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów Gr.

  Promocja polega na obniżeniu taryfowych stawek przewoźnego, przez podwyższenie upustów określonych w „Tabelach szczegółowych …” stanowiących załącznik do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych 2020 r.

  Promocja dotyczy przesyłek:

  a) węgla kamiennego z grupy NHM 2701 nadawanych ze wszystkich stacji PKP LHS w eksporcie,
  b) w składach 15 i więcej wagonów („P” lub „W’ i handlowych) jednorazowo,
  c) załadunku do wagonów po wyładunku na stacjach PKP LHS w zależności od ich dostępności,
  d) promocją objęte będą również pojedyncze wagony w sytuacji kiedy na stacji nadania PKP LHS nie będzie w stanie zabezpieczyć z ilostanu roboczego stacji załadunku, zamówionej przez klienta liczby wagonów”.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz dla umów już zawartych podpisania  stosownego aneksu do umowy.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 • 2020-04-08

  Promocja na „nowe przewozy” od 1. tony  

  W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. PKP LHS sp. z o.o. wprowadziła promocyjne warunki na „nowe przewozy” realizowane w komunikacji eksport i import, polegające na zastosowaniu od 1. tony przewożonego towaru, upustu od stawek taryfowych przewoźnego, stosowanego w danej grupie towarowej, dla przedziału ilościowego powyżej 500 ton.

  Promocja dotyczy nowych towarów, których Klienci nie posiadają w dotychczas zawartych umowach lub przewozy pomimo zawartych umów nie były realizowane i ma zastosowane dla ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” oraz „wydzierżawionych”, wymaga zawarcia odrębnej umowy.

  Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy a ilość ładunku, przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania masy w przypadku przekroczenia kolejnego progu i awansu na wyższy upust.

 • 2020-04-08

  Warunki promocyjne dla stosowania opłaty za przechowywanie przesyłki określonej w § 24 ust. 2 Taryfy Towarowej PKP LHS

  Dodatkowo PKP LHS wprowadziła promocyjne warunki dla stosowania opłaty określonej w § 24 ust. 2 „Opłata za przechowanie przesyłki w wagonie prywatnym/wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego na torach LHS” (kod 138 i 139) Taryfy Towarowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. obowiązującej w roku 2020 r.

  Promocja polega na czasowym zastosowaniu w okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., dla całego czasu rozliczenia przechowania i pobytu wagonu, opłat z 1. Progu, obniżonych o 50%, z jednoczesnym nie stosowaniem opłat z 2. progu dla ww. wagonów w okresie trwania promocji.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży. 

  Zachęcamy do korzystania z promocji!

 • 2020-03-31

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na przewozy przesyłek z Rozdziału NHM 25

  Do 30 września 2020 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wydłużyła okres obowiązywania promocji na przewozy towarów z Rozdziału NHM 25 łącznie z wyjątkami NHM 2517 oraz NHM 2506, polegającą na dodaniu dodatkowych punktów procentowych upustów stosowanych od stawek przewoźnego Taryfy Towarowej PKP LHS. 

  Promocja ma zastosowanie zarówno do umów już zawartych jak również do nowo zawieranych na zasadzie deklarowanej masy towarów.

  Szczegółowych informacji udziela: Dział Sprzedaży. 

  Zachęcamy do skorzystania z promocji!

 • 2019-07-12

  Promocja na przewozy eksportowe do 30 kwietnia 2020 r.

  PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu informuje o przedłużeniu promocji:

  Do 30 kwietnia 2020 r., PKP LHS sp. z o.o. przedłużyła okres obowiązywania promocji na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów Gr.

  Promocja polega na obniżeniu taryfowych stawek przewoźnego, przez podwyższenie upustów określonych w „Tabelach szczegółowych …” stanowiących załącznik do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych 2020 r.

  Promocja dotyczy przesyłek:

  1. węgla kamiennego z grupy NHM 2701 nadawanych ze wszystkich stacji PKP LHS w eksporcie,
  2. w składach 15 i więcej wagonów („P” lub „W’ i handlowych) jednorazowo,
  3. załadunku do wagonów po wyładunku na stacjach PKP LHS w zależności od ich dostępności.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy na promocję natomiast dla umów już zawartych w ramach promocji, zawarcia  stosownego aneksu do umowy.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2020 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners