Promocje i nowości

 • 2020-12-22

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na „nowe przewozy” od 1. tony

  Spółka PKP LHS przedłużyła do 30 czerwca 2021 r. okres stosowania promocyjnych warunków na „nowe przewozy” realizowane w komunikacji eksport i import, polegających na zastosowaniu od 1. tony przewożonego towaru, tożsamego upustu od stawek taryfowych przewoźnego jak dla przedziału ilościowego powyżej 500 ton w danej grupie towarowej.

  Promocja dotyczy:

  • nowych towarów, których Klienci nie posiadają w dotychczas zawartych umowach;
  • przewozów, ktore pomimo zawartych umów nie były realizowane;

  Promocja ma zastosowanie dla ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” oraz „wydzierżawionych”.

  Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy, a ilość ładunku przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania masy w przypadku przekroczenia kolejnego progu i awansu na wyższy upust.
  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 • 2020-10-29

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na przewozy węgla w eksporcie

  Do 31 grudnia 2020 r., PKP LHS sp. z o.o. przedłużyła okres obowiązywania promocji na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów Gr. 

  Promocja polega na obniżeniu taryfowych stawek przewoźnego, przez podwyższenie upustów określonych w „Tabelach szczegółowych …” stanowiących załącznik do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych 2020 r. 

  Promocja dotyczy przesyłek:

  • węgla kamiennego z grupy NHM 2701 nadawanych ze wszystkich stacji PKP LHS w eksporcie;
  • w składach 15 i więcej wagonów („P” lub „W’ i handlowych) jednorazowo, również pojedynczych wagonów w sytuacji kiedy na stacji nadania PKP LHS nie będzie w stanie zabezpieczyć na dzień załadunku zamówionej przez Klienta liczby wagonów;
  • załadunku do wagonów po wyładunku na stacjach PKP LHS w zależności od ich dostępności.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz dla umów już zawartych podpisania stosownego aneksu do umowy. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 • 2020-09-30

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na przewozy przesyłek z Rozdziału NHM 25

  Do 31 grudnia 2020 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wydłużyła okres obowiązywania promocji na przewozy towarów z Rozdziału NHM 25 łącznie z wyjątkami NHM 2517 oraz NHM 2506, polegającej na dodaniu dodatkowych punktów procentowych upustów stosowanych od stawek przewoźnego Taryfy Towarowej PKP LHS.

  Promocja ma zastosowanie zarówno do umów już zawartych, jak również do nowo zawieranych na zasadzie deklarowanej masy towarów.

  Szczegółowych informacji udziela: Dział Sprzedaży. 

  Zachęcamy do skorzystania z promocji!

 • 2020-04-08

  Promocja na „nowe przewozy” od 1. tony  

  W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. PKP LHS sp. z o.o. wprowadziła promocyjne warunki na „nowe przewozy” realizowane w komunikacji eksport i import, polegające na zastosowaniu od 1. tony przewożonego towaru, upustu od stawek taryfowych przewoźnego, stosowanego w danej grupie towarowej, dla przedziału ilościowego powyżej 500 ton.

  Promocja dotyczy nowych towarów, których Klienci nie posiadają w dotychczas zawartych umowach lub przewozy pomimo zawartych umów nie były realizowane i ma zastosowane dla ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” oraz „wydzierżawionych”, wymaga zawarcia odrębnej umowy.

  Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy a ilość ładunku, przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania masy w przypadku przekroczenia kolejnego progu i awansu na wyższy upust.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2021 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners