Promocje i nowości

 • 2024-04-24

  INFORMACJA

  PKP LHS sp. z o.o. przedłużyła do 31 grudnia 2024 r., warunki promocyjne na przewozy przesyłek węgla kamiennego (NHM 2701) oraz pogłębiła upusty dla przesyłek koksu (NHM 2704) nadanych w pojedynczych wagonach i grupach wagonów w eksporcie ze wszystkich stacji LHS.

  Przystąpienie wymaga zawarcia odrębnej umowy – bez deklaracji masy.

  Za masę ładunku koksu do wagonu przyjmuje się min. 45 ton lub za tyle płacąc.

  Promocja polega na zastosowaniu specjalnych upustów od stawek przewoźnego określonych w Taryfie Towarowej PKP LHS sp. z o.o. 

  Szczegóły można uzyskać w Dziale Sprzedaży tel. 84 532 2422, 84 532 2424

  Zapraszamy do kontaktu!

 • 2024-04-24

  INFORMACJA

  PKP LHS sp. z o. o. wprowadziła promocję na przewozy przesyłek węgla kamiennego NHM 2701, rudy żelaza NHM 2601, wyrobów metalowych NHM 72 oraz 73 w imporcie przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów, polegającej na zastosowaniu pogłębionych upustów od stawek przewoźnego Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o.

  Czas trwania promocji do 31 grudnia 2024 r.

  Uzyskanie specjalnych upustów wymaga zawarcia odrębnej umowy bez deklaracji masy.

  Szczegóły można uzyskać w Dziale Sprzedaży tel. 84 532 2422, 84 532 2424

  Zapraszamy do kontaktu!

 • 2023-08-29

  INFORMACJA

  PKP LHS sp. z o. o . informuje, że wprowadziła promocję dla swoich Klientów polegającą na zastosowaniu specjalnych upustów od stawek taryfowych określonych w Taryfie Towarowej PKP LHS sp. z o. w 2023 r. dla przewozów węgla kamiennego NHM 2701 w eksporcie ze wszystkich stacji LHS oraz w imporcie i tranzycie przez wszystkie stacje LHS a także dla przewozów rudy żelaza NHM 2601 i wyrobów metalowych NHM 72 oraz 73 w tranzycie, przez wszystkie stacje LHS.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy na promocję,  bez deklaracji masy. Promocja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

  Szczegóły można uzyskać w dziale Sprzedaży tut. Spółki (tel. 84 532 2422, 84 532 2424).

  Zapraszamy do kontaktu!

 • 2023-05-09

  INFORMACJA

  W dniu 9 maja 2023r.  Zarząd Spółki przedłużył do 30 czerwca 2023r. specjalne upusty opłat powstałych na stacji Hrubieszów, wymienione w Rozdziale 4 „Opłaty dodatkowe”, § 22 ust. 3 i 4 

  „Opłata za przechowanie przesyłki/wagonu z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS, wprowadzone uchwałą Nr 101/2023 z dnia 28 lutego 2023r.

 • 2023-04-13

  INFORMACJA

  W dniu 12 kwietnia 2023 r.  Zarząd Spółki przedłużył do dnia 30 kwietnia 2023 r. specjalne upusty opłat powstałych  na stacji Hrubieszów, wymienione w Rozdziale 4 „Opłaty dodatkowe”, § 22 ust. 3 i 4 

  „Opłata za przechowanie przesyłki/wagonu z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS, wprowadzone uchwałą Nr 101/2023 z dnia 28 lutego 2023r.

 • 2023-03-03

  INFORMACJA

  Z dniem 1 marca 2023r., PKP LHS Sp. z o.o. wprowadziła na okres 1 m-ca specjalne upusty w wysokości 50% (wagony prywatne/wydzierżawione) i 40% (wagony handlowe) od stawek określonych w „Taryfie Towarowej …..” Rozdział 4 „Opłaty dodatkowe”, § 22 ust. 3 i 4 „Opłata za przechowanie przesyłki/wagonu z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS”

  Powyższe ma na celu częściowe zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Importerów, powstałych na skutek wydłużonych czasów pobytu wagonów na linii LHS w związku z oczekiwaniem wagonów do kontroli weterynaryjnej pasz nie zawierających tkanek pochodzenia zwierzęcego na granicznym przejściu kolejowym w Hrubieszowie.

 • 2021-12-23

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na „nowe przewozy” od 1. tony

  Spółka PKP LHS przedłużyła do 31 grudnia 2022 r. okres obowiązywania promocji na „nowe przewozy” realizowane w komunikacji eksport i import, polegającej na zastosowaniu od 1. tony przewożonego towaru, upustu od stawek taryfowych przewoźnego, stosowanego w danej grupie towarowej, dla przedziału ilościowego powyżej 500 ton.
   

  • Promocja dotyczy nowych towarów, których Klienci nie posiadają w dotychczas zawartych umowach lub przewozy pomimo zawartych umów nie były realizowane i ma zastosowane dla ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” oraz „wydzierżawionych”.
  • Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy a ilość ładunku, przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania masy w przypadku przekroczenia kolejnego progu i awansu na wyższy upust.
  • Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz dla umów już zawartych podpisania stosownego aneksu. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
   

 • 2021-08-25

  Nowa promocja na przewozy węgla w eksporcie

  W dniach od 01 października 2021 r. do 31 marca 2022 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. ​​​​​wprowadziła nową promocję na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów Gr.

  Promocja polega na obniżeniu taryfowych stawek przewoźnego, przez podwyższenie upustów określonych w „Tabelach szczegółowych …” stanowiących załącznik do Zasad Sprzedaży Usług. 
  Promocja dotyczy przesyłek:

  • węgla kamiennego z grupy NHM 2701 nadawanych ze wszystkich stacji PKP LHS w eksporcie;
  • w składach 15 i więcej wagonów („P” lub „W’ i handlowych) jednorazowo oraz pojedynczych wagonów w sytuacji kiedy na stacji nadania PKP LHS nie będzie w stanie zabezpieczyć na dzień załadunku zamówionej przez Klienta liczby wagonów;
  • załadowanych do wagonów po wyładunku na stacjach PKP LHS w zależności od ich dostępności.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy z zachowaniem wszystkich opłat i upustów przewidzianych w obowiązującej na dany rok Taryfie Towarowej PKP LHS. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 • 2021-03-12

  Promocja na przewozy przesyłek z Rozdziału NHM 25

  Od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła promocję na przewozy towarów z Rozdziału NHM 25 łącznie z wyjątkami NHM 2517 oraz NHM 2506, polegającą na dodaniu dodatkowych punktów procentowych upustów stosowanych od stawek przewoźnego Taryfy Towarowej PKP LHS. 

  Promocja ma zastosowanie zarówno do umów już zawartych jak również do nowo zawieranych na zasadzie deklarowanej masy towarów i dotyczy przesyłek nadanych do przewozu w okresie obowiązywania promocji, wg datownika stacji nadania jak również przybyłych do stacji przeznaczenia LHS, wg datownika stacji przybycia LHS.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners