Promocje i nowości

 • 2021-12-23

  Przedłużenie terminu obowiązywania promocji na „nowe przewozy” od 1. tony

  Spółka PKP LHS przedłużyła do 31 grudnia 2022 r. okres obowiązywania promocji na „nowe przewozy” realizowane w komunikacji eksport i import, polegającej na zastosowaniu od 1. tony przewożonego towaru, upustu od stawek taryfowych przewoźnego, stosowanego w danej grupie towarowej, dla przedziału ilościowego powyżej 500 ton.
   

  • Promocja dotyczy nowych towarów, których Klienci nie posiadają w dotychczas zawartych umowach lub przewozy pomimo zawartych umów nie były realizowane i ma zastosowane dla ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” oraz „wydzierżawionych”.
  • Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy a ilość ładunku, przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania masy w przypadku przekroczenia kolejnego progu i awansu na wyższy upust.
  • Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz dla umów już zawartych podpisania stosownego aneksu. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
   

 • 2021-08-25

  Nowa promocja na przewozy węgla w eksporcie

  W dniach od 01 października 2021 r. do 31 marca 2022 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. ​​​​​wprowadziła nową promocję na przewozy węgla kamiennego realizowane w komunikacji eksport przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów Gr.

  Promocja polega na obniżeniu taryfowych stawek przewoźnego, przez podwyższenie upustów określonych w „Tabelach szczegółowych …” stanowiących załącznik do Zasad Sprzedaży Usług. 
  Promocja dotyczy przesyłek:

  • węgla kamiennego z grupy NHM 2701 nadawanych ze wszystkich stacji PKP LHS w eksporcie;
  • w składach 15 i więcej wagonów („P” lub „W’ i handlowych) jednorazowo oraz pojedynczych wagonów w sytuacji kiedy na stacji nadania PKP LHS nie będzie w stanie zabezpieczyć na dzień załadunku zamówionej przez Klienta liczby wagonów;
  • załadowanych do wagonów po wyładunku na stacjach PKP LHS w zależności od ich dostępności.

  Promocja wymaga zawarcia odrębnej umowy z zachowaniem wszystkich opłat i upustów przewidzianych w obowiązującej na dany rok Taryfie Towarowej PKP LHS. 

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 • 2021-03-12

  Promocja na przewozy przesyłek z Rozdziału NHM 25

  Od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła promocję na przewozy towarów z Rozdziału NHM 25 łącznie z wyjątkami NHM 2517 oraz NHM 2506, polegającą na dodaniu dodatkowych punktów procentowych upustów stosowanych od stawek przewoźnego Taryfy Towarowej PKP LHS. 

  Promocja ma zastosowanie zarówno do umów już zawartych jak również do nowo zawieranych na zasadzie deklarowanej masy towarów i dotyczy przesyłek nadanych do przewozu w okresie obowiązywania promocji, wg datownika stacji nadania jak również przybyłych do stacji przeznaczenia LHS, wg datownika stacji przybycia LHS.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners