Zapytanie ofertowe

Pola oznaczone * są wymagane.

1 Firma

Adres*

2 Przewóz towarów

w tym

3 Ładunek

Ładunek wg oświadczenia klienta

4 Relacja

 

Przejście graniczne
Izov - Hrubieszów
5 Masa towaru w tonach
6 Rodzaj wagonów
 • przewoźnika (handlowe) (w eksporcie)
  wymagające zawarcia umowy na pomoc wagonową
 • prywatne lub wydzierżawione
7 Informacje dodatkowe
8 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Kleban, iod@pkp-lhs.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapytania ofertowego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych w zakresie postępowania jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania postepowania/umowy.

Proszę podać wynika działania: osiem minus jeden równa się

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners