Stacje LHS

Kolejowe Przejście Graniczne Izov - Hrubieszów (Ukraina - Polska)

 • przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe),
 • przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS,
 • czynne całodobowo.

Sekcja Przewozów Zamość Bortatycze

Stacja Hrubieszów LHS

Infrastruktura stacji

 • bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach krytych i otwartych,
 • nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym
  (usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne

 • Agencja Celna PKP  LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,
 • Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,
 • Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,
 • Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,
 • Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno

Kontakt
Stacja Hrubieszów LHS
22-500 Hrubieszów, ul. Nowa 106

Kasa Towarowa
czynna całodobowo / 7 dni w tygodniu
tel. +48 84 532 24 50
tel./fax +48 84 532 24 59

 

Stacja Zamość Bortatycze LHS

Infrastruktura stacji

 • rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm,
 • elektroniczna waga wagonowa na torze "N"-1435 mm,

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.) 
 3. drewno
 4. kontenery

Kontakt
Stacja Zamość Bortatycze LHS
22-400 Zamość, Wysokie 3A

Kasa Towarowa
Zamość Bortatycze LHS
czynna w godz. 7.00 - 19.00, pn- nd.
tel./fax +48 84 532 24 69

 

Stacja Szczebrzeszyn LHS

Infrastruktura stacji

 • Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów na terenie otwartym i w hali magazynowo-składowej, z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych
 • hala magazynowo-składowa
 • waga samochodowa

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno
 5. kontenery, max 20 t brutto

Kontakt
Stacja Szczebrzeszyn LHS
22-460 Szczebrzeszyn, ul. Brody Małe 30C

Kasa Towarowa
Szczebrzeszyn LHS
czynna w godz. 7.00 - 19.00, pn-sob.
tel. +48 84 532 24 70

 

Stacja Biłgoraj LHS

Infrastruktura stacji

 • plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze "S"-1520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek
  (z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych)

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 3. drewno

Kontakt
Stacja Biłgoraj LHS
23-400 Biłgoraj, ul. Dworcowa 9

Kasa Towarowa
Biłgoraj LHS
czynna w godz. 7.00 – 19.00, pn-sob.
tel. /fax +48 84 532 24 89

Stacja obsługiwana jest przez kasjera towarowego stacji Szczebrzeszyn LHS, tel. +48 84 532 24 70

 

Sekcja Przewozów Wola Baranowska

Stacja Wola Baranowska LHS

Infrastruktura stacji

 • rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm
 • bocznice przeładunkowe
 • place ładunkowe nieutwardzone o łącznej powierzchni ok. 3000 m²
 • Skład Celny

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno
 5. kontenery

Kontakt
Stacja Wola Baranowska LHS
39-450 Baranów Sandomierski, Knapy 190

Kasa Towarowa
Wola Baranowska LHS
czynne w godz. 7.00 - 19.00 / 7dni w tygodniu
obsługuje również stację Staszów LHS

tel. 15 641 50 67
tel./fax 15 640 17 32

 

Stacja Staszów LHS

Infrastruktura stacji

 • bocznica przeładunkowa
 • hala składowa z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno

Kontakt
Stacja Staszów LHS
28-200 Staszów, ul. Krakowska 1

Kasa Towarowa
czynne w godz. 7.00 - 19.00 / 7 dni w tygodniu
tel. 15 641 50 67
tel./fax 15 640 17 32

 

Stacja Grzybów LHS

Bocznica kolejowa szerokotorowa „S” 1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.


Kontakt
Stacja Grzybów LHS

 

Stacja Gołuchów LHS

Infrastruktura stacji

 • terminal przeładunkowy przystosowany do przeładunku gazów płynnych
 • hala przeładunkowa przystosowana do przeładunku towarów w wagonach krytych i otwartych
 • plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 3. drewno
 4. gazy płynne

Kontakt
Stacja Gołuchów LHS
28-404 Kije, Wola Żydowska 66

Kasa Towarowa
Gołuchów LHS
czynna w godz. 7.00 - 19.00 / 7 dni w tygodniu
tel. 41 278 27 42
tel. kom. 727 405 567

 

Sekcja Przewozów Sławków

Stacja Sędziszów LHS

Infrastruktura stacji

 • punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i odwrotnie

Kontakt
Stacja Sędziszów LHS
28-340 Sędziszów, ul. Kielecka 12B

Kasa Towarowa
Sędziszów LHS
czynna w godz. 7.00 - 15.00, pn-pt.
tel. 48 84 532 25 10

Stacja Sławków LHS

Infrastruktura stacji

 • terminale przeładunkowe z układem torów "N"-1435 mm i "S"-1520 mm do przeładunku gazów płynnych
 • rampa ładunkowa boczna usytuowana pomiędzy torami ogólnego użytku "N"-1435 mm i "S"-1520 mm
 • rampa ładunkowa czołowa
 • hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną
 • Składy celne
 • Agencje Celne
 • możliwość dzierżawy torów i przyległych do nich placów

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno
 5. kontenery
 6. gazy płynne
 7. paliwa płynne
 8. naczepy, samochody wielkotonażowe

Kontakt
Stacja Sławków LHS
41-260 Sławków, ul. Dębowa Góra 29

Kasa Towarowa
Sławków LHS
czynna całodobowo 7 dni w tygodniu
tel. 32 719 61 27 i 37
tel./fax 32 293 10 61
tel. kom 697 047 465

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners