Kariera

Co zyskasz dołączając do PKP LHS

 • Umowa o pracę
 • Dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów
 • Dopłaty do wypoczynku
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych
 • Dodatkowy dzień wolny w Święto Kolejarza
 • Nagroda z okazji Święta Kolejarza
 • Ulgi na podróże koleją
 • Karty podarunkowe
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • Przyjazna atmosfera

 

Oferty pracy

 • 2024-07-16

  Dyżurny ruchu/ Dyżurna ruchu

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko

  Dyżurny ruchu/ Dyżurna ruchu

  Miejsce pracy: Zamość Bortatycze - LCS

  Wymagania:

  • świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego
  • egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem
  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których podstawy programowe kształcenia w zawodach lub programy nauczania lub programy studiów zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika, lub dyplomu ukończenia studiów

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • prowadzenie ruchu pociągów towarowych na szlaku i w obrębie stacji
  • obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • nadzorowanie pracy zwrotniczego, drużyny manewrowej, odprawiacza pociągów
  • koordynowanie pracy manewrowej na stacji
  • nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów
  • prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej
  • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji
  • obsługa urządzeń komputerowych

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  w terminie do dnia 31.08.2024r. z dopiskiem w rubryce tytuł naboru „Dyżurny ruchu”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  APLIKUJ

 • 2024-07-15

  Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej / radiowej

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na:

  Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej / radiowej

  Miejsce pracy: Stacja Zamość Bortatycze LHS

   

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie co najmniej średnie, specjalność: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
  • znajomość zasad elektroniki oraz elektrotechniki,
  • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość i umiejętność naprawy urządzeń radiołączności,
  • znajomość i umiejętność naprawy podzespołów elektronicznych wchodzących w skład radiotelefonów,
  • umiejętność czytania schematów elektronicznych/elektrycznych,
  • znajomość obsługi aparatury pomiarowej (multimetr, oscyloskop, analizatory widma częstotliwości radiowych),
  • prawo jazdy kat. B,
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 KV,
  • umiejętność naprawy obwodów elektronicznych.

   

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • naprawa uszkodzonych odbiorników radiołączności VHF stacjonarnych, noszonych, przewoźnych dokonywanie pomiarów w obwodach radiowych zasilających, antenowych,
  • wymiana i montaż instalacji antenowych wraz z masztami antenowymi służącymi do radiołączności,
  • naprawa urządzeń telekomunikacyjnych związanych z telekomunikacją kolejową: aparaty CB, MB, prostowniki, kamery,
  • nadzór, konserwacja i naprawa urządzeń łączności i radiołączności w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu,
  • współpraca z innymi komórkami w Spółce w zakresie wdrażania, wykorzystywania urządzeń i systemów łączności oraz radiołączności,
  • nadzór eksploatacyjny nad sprzętem teleinformatycznym w PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  w terminie do dnia 31.07.2024 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

  APLIKUJ

 • 2024-03-22

  Maszynista / Maszynistka Pojazdów Trakcyjnych

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:
  Maszynista / Maszynistka pojazdów trakcyjnych

   Miejsce pracy:
  - Hrubieszów
  - Wola Baranowska

  ZAKRES CZYNNOŚCI:

  • prowadzenie spalinowych pojazdów trakcyjnych  i realizacja prac manewrowych,
  • współpraca z drużynami manewrowymi
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego;
  • przygotowanie pojazdu do pracy, usuwanie typowych uszkodzeń;
  • należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej na zajmowanym stanowisku;
  • przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i procedur

   

  WYMAGANIA:

   

  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne;
  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
  • posiadanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

  OFERUJEMY:

   

  • stabilne zatrudnienie na umowie o pracę
  • pracę pełna wyzwań w prężnie rozwijającej się Spółce,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • różnorodne benefity

   

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce obszar zatrudnienia/stanowisko Maszynista pojazdów trakcyjnych.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  APLIKUJ

 • 2022-06-01

  Ustawiacz/Manewrowy lub kandydat/kandydatka na ustawiacza/manewrowego

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:
  Ustawiacz/Manewrowy lub kandydat/kandydatka na ustawiacza/manewrowego

   Miejsce pracy:
  - Sławków

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności, dyspozycyjność,
  • mile widziane uprawnienia do pracy na ww. stanowisku.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i ruchu, 
  •  wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów, 
  • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej, 
  • sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu towarowego, 
  • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce nabór „Ustawiacz/Manewrowy”.
  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami


   

  APLIKUJ

 • 2022-06-01

  Rewident taboru lub kandydat/kandydatka na rewidenta taboru

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:
  Rewident taboru lub kandydat/kandydatka na rewidenta taboru
   
  Miejsce pracy:
  - Sławków

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności, dyspozycyjność, spostrzegawczość i umiejętność działania pod presją czasu
  • mile widziane uprawnienia do pracy na ww. stanowisku.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • badanie (oględziny techniczne) wagonów będących w składach pociągów przybyłych z drogi,
  • badanie (oględziny techniczne) wagonów będących w składach pociągów wyprawianych w drogę,
  • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi do np.: zestawów kołowych, zderzaków, manometrem,
  • odbiór wagonów pod względem technicznym z bocznic po załadunku lub rozładunku,
  • wykonywanie prób hamulca szczegółowej lub uproszczonej,
  • wyłączanie wagonów do naprawy bieżącej i włączanie wagonów po naprawie bieżącej,
  • kierowanie wagonów z przekroczonym terminem naprawy okresowej do odpowiednich warsztatów naprawczych,
  • dokonywanie wyboru wagonów pod przesyłki specjalnie dysponowane, w tym szczególnie pojazdów i sprzętu wojskowego,
  • usuwanie drobnych usterek bez wyłączania wagonu z ruchu,
  • nadzorowanie pracy pracowników wykonujących naprawy wagonów bez wyłączenia ich ze składu pociągu,
  • zlecanie i odbiór wagonów towarowych do i po naprawach bez wyłączenia ich ze składu.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce nabór „rewident taboru”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
   

  APLIKUJ

„Jeżeli obecnie nie prowadzimy naboru na stanowiska w interesującym Cię obszarze, zapraszamy do wypełnienia formularza”

Dołącz do grona kandydatek/kandydatów

DOŁĄCZ

Dołącz do programu Praktyk i Staży

DOŁĄCZ

Szkoły branżowe

Skieruj swoją karierę na szerokie tory

Spółka PKP LHS dbając o zachowanie specjalistów na rynku kolejowym od 2012 r. prowadzi współpracę ze szkołami branżowymi.

Zespół Szkół w Sędziszowie

Klasy

 • Technik transportu kolejowego
 • Mechanik pojazdów kolejowych

www.zssedziszow.cba.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu

Klasy

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego

www.zsp2.zamosc.pl

Zespół Szkół Transportowo-Kolejowych w Lublinie

Klasy

 • technik transportu kolejowego
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego

www.zstk.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

www.wsei.lublin.pl

Archiwalne oferty pracy

 • 2024-06-10

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat / kandydatka na automatyka urządzeń srk

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat na automatyka urządzeń srk

   

   Miejsce pracy:

  - stacja Hrubieszów LHS

  - stacja Zamość Bortatycze LHS

  - stacja Biłgoraj LHS

  - stacja Wola Baranowska LHS

  - stacja Sędziszów LHS

  - stacja Sławków LHS

   

  Wymagania dla automatyka urządzeń srk:

  • posiadanie świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego o specjalności obejmującej m.in. obsługę techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

   

  Wymagania dla kandydata na automatyka urządzeń srk:

  • wykształcenie średnie oraz posiadanie odpowiednio tytułu zawodowego technika (świadectwa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru:

  - elektrycznego (technik elektryk)

  - elektronicznego (technik elektronik)

  - sterowania ruchem kolejowym (technik automatyk sterowania ruchem kolejowy)

  - automatyki (technik automatyk)

  - mechaniki (technik mechanik)

  - telekomunikacji, teletechniki (technik telekomunikacji)

  - mechatroniki (technik mechatronik)

  - informatyki (technik informatyk)

  lub

  • wykształcenie wyższe (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru:

  - elektrycznego

  - elektronicznego

  - sterowania ruchem kolejowym

  - automatyki

  - mechaniki

  - telekomunikacji, teletechniki

  - mechatroniki

  - informatyki

  lub

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym) lub zasadnicze branżowe w zawodach
   i specjalnościach z dziedziny:

  - sterowaniem ruchem kolejowym

  - mechanicznej

  - elektrycznej

  - elektrotechnicznej

  - elektronicznej

  - teletechnicznej

  - mechatronicznej

  - informatycznej

  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

   

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • dokonywanie konserwacji urządzeń srk
  • dokonywanie przeglądów urządzeń srk
  • dokonywanie napraw bieżących urządzeń srk

  - na przydzielonych obszarach działania

   

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

   

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

   

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. z dopiskiem w rubryce tytuł naboru „Automatyk urządzeń srk”.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2022-09-30

  Inspektor nadzoru branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko 
  Inspektora nadzoru branży sanitarnej
  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

   

  Miejsce pracy: Zamość

  Wymagania:

  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub wykształcenie dające możliwość uzyskania uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z inżynierią środowiska
  • znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office
  • prawo jazdy kat. B
  • udokumentowany min. 1 rok doświadczenia pracy zawodowej w obszarze inwestycji 
  • dobry stan zdrowia

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym
  • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu branży sanitarnej
  • znajomość podstaw oprogramowania AutoCAD
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • przygotowanie założeń do zadań inwestycyjnych 
  • monitorowanie procesu inwestycji realizowanego przez Wykonawcę
  • przestrzeganie terminowej realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
  • prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej
  • reprezentowanie Spółki na spotkaniach z kontrahentami/wykonawcami
  • współpraca z pozostałymi Działami Spółki

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom


  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera 
  w terminie do dnia 16.10.2022r. z dopiskiem w rubryce Tytuł naboru „Wydział Inwestycji i Rozwoju”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

 • 2022-09-30

  Inspektor nadzoru branży drogowej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko 
  Inspektora nadzoru branży drogowej
  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

  Miejsce pracy: Zamość

  Wymagania:

  • uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej lub wykształcenie wyższe dające  możliwość uzyskania uprawnień w specjalności inżynierii drogowej
  • znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office
  • prawo jazdy kat. B
  • udokumentowany min. 1 rok doświadczenia pracy zawodowej w obszarze inwestycji 
  • dobry stan zdrowia

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym
  • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu branży drogowej
  • znajomość podstaw oprogramowania AutoCAD
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • przygotowanie założeń do zadań inwestycyjnych 
  • monitorowanie procesu inwestycji realizowanego przez Wykonawcę
  • przestrzeganie terminowej realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
  • prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej
  • reprezentowanie Spółki na spotkaniach z kontrahentami/wykonawcami
  • współpraca z pozostałymi Działami Spółki

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom


  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera 
  w terminie do dnia 16.10.2022r. z dopiskiem w rubryce Tytuł naboru „Wydział Inwestycji i Rozwoju”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

 • 2021-11-12

  Stanowisko ds. projektów europejskich

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór

  na stanowisko ds. projektów europejskich
  Miejsce pracy: Zamość

  Zakres czynności:

  • zapewnienie zgodności realizacji projektów z umowami, programami oraz wytycznymi UE
  • prowadzenie i rozliczanie dokumentacji finansowej projektów, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty
  • administracyjne wsparcie zespołu podczas realizacji projektów
  • wsparcie w przygotowywaniu raportów merytorycznych związanych z rozliczaniem projektów
  • monitorowanie dostępnych źródeł dofinansowania
  • przygotowanie spójnej i racjonalnej koncepcji projektu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów
  • realizacja niezbędnych działań na etapie oceny wniosku aplikacyjnego, procesu negocjacji, odwołań/protestów
  • współpraca z ośrodkami odpowiedzialnymi za dotacje krajowe i unijne

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (np. z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, europeistyki i kierunków pokrewnych lub politologii);
  • doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnych oraz realizacji i rozliczania  projektów współfinansowanych ze środków  UE
  • znajomość zasad i procedur pozyskiwania finansowania projektów w ramach Funduszy UE
  • praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych
  • znajomości procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych
  • samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność, skrupulatność
  • komunikatywność
  • odporność na stres
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języków
  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office  oraz pozostałych programów do przygotowywania i edycji wniosków aplikacyjnych

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. z dopiskiem w rubryce nabór „stanowisko ds. projektów europejskich.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2021-08-24

  Agent Celny

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Agent Celny
   Miejsce pracy: Sławków

   

  Wymagania:

  • wpis na listę Agentów Celnych, aktualne uprawnienia -  wymóg konieczny
  • doświadczenie w pracy na stanowisku Agenta Celnego
  • znajomość przepisów prawa celnego
  • mile widziana znajomość obsługi programu: WINSAD Huzar
  • samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność, skrupulatność
  • komunikatywność 
  • odporność na stres
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języków
  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności oraz poprawności dokumentów celnych
  • sporządzanie dokumentacji celnej
  • dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach, w tym uproszczonych
  • monitorowanie przebiegu odpraw celnych
  • reprezentowanie firmy oraz jej klientów przed organami celno-skarbowymi
  • doradztwo w zakresie stosowania procedur celnych
  • współpraca z urzędami celnymi i służbami kontrolnymi
  • dbanie o porządek dokumentacji
  • rozliczanie dokumentacji

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 15 października 2021 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Agent Celny”. 

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2021-08-24

  Agent Celny

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko: 

  Agent Celny
   Miejsce pracy: Hrubieszów

   

  Wymagania:

  • wpis na listę Agentów Celnych, aktualne uprawnienia -  wymóg konieczny
  • doświadczenie w pracy na stanowisku Agenta Celnego
  • znajomość przepisów prawa celnego
  • mile widziana znajomość obsługi programu: WINSAD Huzar
  • samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność, skrupulatność
  • komunikatywność 
  • odporność na stres
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języków
  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności oraz poprawności dokumentów celnych
  • sporządzanie dokumentacji celnej
  • dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach, w tym uproszczonych
  • monitorowanie przebiegu odpraw celnych
  • reprezentowanie firmy oraz jej klientów przed organami celno-skarbowymi
  • doradztwo w zakresie stosowania procedur celnych
  • współpraca z urzędami celnymi i służbami kontrolnymi
  • dbanie o porządek dokumentacji
  • rozliczanie dokumentacji

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 15 września 2021 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Agent Celny”. 

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2021-03-03

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat na automatyka urządzeń srk

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat na automatyka urządzeń srk
   Miejsce pracy: 
  - Hrubieszów
  - Zamość - Bortatycze

  Wymagania dla automatyka urządzeń srk:

  • posiadanie świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego o specjalności obejmującej m.in. obsługę techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

  Wymagania dla kandydata na automatyka urządzeń srk:

  • wykształcenie średnie oraz posiadanie odpowiednio tytułu zawodowego technika (świadectwa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru:
   • elektrycznego (technik elektryk)
   • elektronicznego (technik elektronik)
   • sterowania ruchem kolejowym (technik automatyk sterowania ruchem kolejowy)
   • automatyki (technik automatyk)
   • mechaniki (technik mechanik)
   • telekomunikacji, teletechniki (technik telekomunikacji)
   • mechatroniki (technik mechatronik)

  lub

  • wykształcenie wyższe (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru
   • elektrycznego
   • elektronicznego
   • sterowania ruchem kolejowym
   • automatyki
   • mechaniki
   • telekomunikacji, teletechniki
   • mechatroniki

  lub

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym) w zawodach i specjalnościach z dziedziny:
   • sterowaniem ruchem kolejowym
   • mechanicznej
   • elektrycznej
   • elektrotechnicznej
   • elektronicznej
   • teletechnicznej
   • mechatronicznej
  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • dokonywanie konserwacji urządzeń srk
  • dokonywanie przeglądów urządzeń srk
  • dokonywanie napraw bieżących urządzeń srk
   • na przydzielonych obszarach działania

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 31 marca 2021 r. z dopiskiem w rubryce nabór „automatyk urządzeń srk” lub „kandydat na automatyka urządzeń srk”.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2020-01-15

  Stanowisko ds. radiołączności

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  ds. radiołączności
  Miejsce pracy: Zamość Bortatycze  

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie co najmniej średnie, specjalność: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne (np. elektryczna, informatyczna),
  • znajomość zasad elektroniki oraz elektrotechniki,
  • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność,
  • dobry stan zdrowia.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość i umiejętność naprawy urządzeń radiołączności,
  • znajomość i umiejętność naprawy podzespołów elektronicznych wchodzących w skład telewizji przemysłowej,
  • znajomość czytania schematów elektronicznych,
  • znajomość obsługi aparatury pomiarowej,
  • prawo jazdy kat. B.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • naprawa uszkodzonych odbiorników radiołączności VHF stacjonarnych,
  • noszonych, przewoźnych oraz telewizji przemysłowej,
  • dokonywanie pomiarów w obwodach radiowych zasilających,
  • antenowych oraz telewizji przemysłowej,
  • konserwacja urządzeń radiołączności,
  • wymiana i montaż instalacji antenowych wraz z masztami antenowymi służącymi do radiołączności.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. z dopiskiem w rubryce nabór „stanowisko ds. radiołączności”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2020-01-15

  Ustawiacz/Manewrowy lub kandydat na ustawiacza/manewrowego

  miejsce pracy: Gołuchów, Sławków

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Ustawiacz/Manewrowy lub kandydat na ustawiacza/manewrowego
  Miejsce pracy: Gołuchów, Sławków  

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności,
  • dyspozycyjność,
  • mile widziane uprawnienia do pracy na ww. stanowisku.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i ruchu,
  • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem,
  • odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów,
  • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej,
  • sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu towarowego,
  • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce nabór „Ustawiacz/Manewrowy”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2019-06-10

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat na automatyka urządzeń srk

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko: 

  Automatyk urządzeń srk lub kandydat na automatyka urządzeń srk

  miejsce pracy:

  • Hrubieszów
  • Zamość
  • Sławków

  Wymagania dla automatyka urządzeń srk:

  • posiadanie świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego o specjalności obejmującej m.in. obsługę techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

  Wymagania dla kandydata na automatyka urządzeń srk:

  • wykształcenie średnie oraz posiadanie odpowiednio tytułu zawodowego technika (świadectwa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru:

  - elektrycznego (technik elektryk)
  - elektronicznego (technik elektronik)
  - sterowania ruchem kolejowym (technik automatyk sterowania ruchem kolejowy)
  - automatyki (technik automatyk)
  - mechaniki (technik mechanik)
  - telekomunikacji, teletechniki (technik telekomunikacji)
  - mechatroniki (technik mechatronik)

  • wykształcenie wyższe (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych) po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru:

  - elektrycznego
  - elektronicznego
  - sterowania ruchem kolejowym
  - automatyki
  - mechaniki
  - telekomunikacji, teletechniki
  - mechatroniki

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym) w zawodach i specjalnościach z dziedziny:

  - sterowaniem ruchem kolejowym
  - mechanicznej
  - elektrycznej
  - elektrotechnicznej
  - elektronicznej
  - teletechnicznej
  - mechatronicznej

  • bardzo dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • dokonywanie konserwacji urządzeń srk
  • dokonywanie przeglądów urządzeń srk
  • dokonywanie napraw bieżących urządzeń srk

  - na przydzielonych obszarach działania

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 23 czerwca 2019 r. z dopiskiem w rubryce nabór „automatyk urządzeń srk” lub „kandydat na automatyka urządzeń srk”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2019-04-26

  Pracownik służby BHP

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Pracownika służby BHP
   Miejsce pracy: obszar linii nr 65

  Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • doświadczenie zawodowe w służbie BHP (min. 3 lata)
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie BHP oraz prawa pracy
  • dobry stan zdrowia
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nowo przyjmowanych pracowników
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zagadnień BHP
  • realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby BHP

  Wymagania dodatkowe:

  • komunikatywność, samodzielność
  • umiejętność przekazywania wiedzy
  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  w terminie do dnia 15 maja 2019 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Inspektor ds. BHP”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2019-01-18

  Stanowisko ds. telekomunikacji

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  ds. telekomunikacji
  Miejsce pracy: obszar działania linii nr 65 od stacji Hrubieszów LHS do stacji Sławków LHS

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie; specjalność: telekomunikacja, elektronika lub pokrewne,
  • Znajomość systemów telekomunikacyjnych oraz łączności telefonicznej, radiotelefonicznej, sieci komputerowych,
  • Znajomość podstaw elektroniki oraz elektrotechniki,
  • Znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • Znajomość obsługi komputera,
  • Znajomość techniki spawania światłowodu, naprawy kabli miedzianych oraz znajomość tematyki monitoringu,
  • Umiejętność czytania schematów elektronicznych oraz dokumentacji geodezyjnej,
  • Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową,
  • Dyspozycyjność,
  • Bardzo dobry stan zdrowia,
  • Prawo jazdy kat. B.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • Pomiary kabli miedzianych, światłowodowych,
  • Konserwacja aparatów MB/CB z dzwonkiem głośno brzmiącym na posterunkach ruchu,
  • Konserwacja central pociągowych DGT,
  • Konserwacja kamer CCTV na przejazdach kat. A i B, obserwacji końca pociągu, obserwacji rozjazdów i kontenerów na mijankach,
  • Konserwacja kamer CCTV na obiektach służących do obserwacji terenu,
  • Konserwacja centralek alarmowych na mijankach,
  • Konserwacja radiotelefonów bazowych,
  • Usuwanie awarii kabli miedzianych, światłowodowych,
  • Usuwanie awarii kamer CCTV,
  • Usuwanie awarii łączności pociągowej, stacyjnej, strażnicowej i radiowej na posterunkach ruchu,
  • Wytyczanie tras przebiegu infrastruktury kablowej będącej własnością Spółki PKP LHS dla wykonawców świadczących usługi na rzecz Spółki.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  w terminie do dnia
  6 lutego 2019 r. z dopiskiem w rubryce nabór „stanowisko ds. telekomunikacji”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-12-18

  Stanowisko ds. kolejowej infrastruktury torowej

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  ds. kolejowej infrastruktury torowej
  Miejsce pracy: Dział Realizacji Inwestycji

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie
  • Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zagadnieniami kolejowej infrastruktury torowej
  • Znajomość zagadnień w zakresie tematyki kolejowej infrastruktury torowej
  • Znajomość przepisów w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym prawa budowlanego
  • Dobry stan zdrowia
  • Prawo jazdy kat. B

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • Udział w pracach komisji przetargowych
  • Współpraca z projektantem na etapie sprawdzania dokumentacji
  • Sprawdzanie poprawności sporządzania dokumentacji projektowych inwestycji w branży kolejowej infrastruktury torowej
  • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji technicznej tworzonej w toku procesu inwestycyjnego
  • w zakresie branży kolejowej infrastruktury torowej
  • Sporządzanie wniosków na posiedzenie Zarządu

  Wymagania dodatkowe:

  • Komunikatywność, samodzielność
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
  • Odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu
  • Znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. z dopiskiem w rubryce nabór „stanowisko ds. kolejowej infrastruktury torowej”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-12-18

  Stanowisko ds. automatyki kolejowej

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  ds. automatyki kolejowej
  Miejsce pracy: Dział Realizacji Inwestycji

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie
  • Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zagadnieniami automatyki kolejowej
  • Znajomość zagadnień z zakresie tematyki automatyki kolejowej
  • Znajomość przepisów w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym prawa budowlanego
  • Dobry stan zdrowia
  • Prawo jazdy kat. B

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • Udział w pracach komisji przetargowych
  • Współpraca z projektantem na etapie sprawdzania dokumentacji
  • Sprawdzanie poprawności sporządzania dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji technicznej tworzonej w toku procesu inwestycyjnego
  • w zakresie branży sterowania ruchem kolejowym,
  • Sporządzanie wniosków na posiedzenie Zarządu

  Wymagania dodatkowe:

  • Komunikatywność, samodzielność
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
  • Odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu
  • Znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. z dopiskiem w rubryce nabór „stanowisko ds. automatyki kolejowej”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-11-13

  Maszynista lub Kandydat na maszynistę

  • miejsce pracy: Wola Baranowska

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Maszynista lub Kandydat na maszynistę
  miejsce pracy: Wola Baranowska

  Wymagania na maszynistę:

  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
  • posiadanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty w kategorii A1, A2, A4 + B2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • niekaralność za przestępstwa umyślne
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

  Przewidywany zakres czynności i wymagania dla maszynisty:

  • obsługa spalinowych pojazdów trakcyjnych w jazdach pociągowych, manewrowych i roboczych
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego
  • przygotowanie pojazdu do pracy, usuwanie typowych uszkodzeń
  • należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej na zajmowanym stanowisku
  • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej

  Wymagania dla kandydata na maszynistę:

  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
  • ukończone 20 lat
  • ukończone szkolenie i zdany egzamin maszynisty oraz posiadanie licencji maszynisty
  • niekaralność za przestępstwa umyślne
  • wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce nabór „Maszynista lub kandydat na maszynistę”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-10-29

  Instruktor drogowy w Dziale Drogowym

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Instruktora drogowego w Dziale Drogowym
  miejsce pracy: obszar linii nr 65

   

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie + 5 lat pracy na stanowisku związanym z zagadnieniami drogowymi
  • znajomość zagadnień w zakresie tematyki infrastruktury kolejowej (instrukcje drogowe PKP LHS lub PKP PLK)
  • znajomość zagadnień występujących na stanowisku pracy instruktora
  • prawo jazdy kat. B
  • dobry stan zdrowia

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • prowadzenie pouczeń, szkoleń pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
  • egzaminowanie pracowników i praca w komisjach egzaminacyjnych
  • wprowadzanie poprawek do instrukcji wewnętrznych
  • sprawdzanie aktualności regulaminów i instrukcji wewnętrznych
  • analizowanie postanowień regulaminów i instrukcji wewnętrznych w celu ich właściwego przekazu pouczanym pracownikom
  • konsultowanie i wnioskowanie zmian do aktualnych instrukcji wewnętrznych
  • udział w komisjach egzaminacyjnych wynikających z realizacji programów przygotowania zawodowego w zakresie własnego merytorycznego przygotowania zawodowego
  • działalność profilaktyczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu
  • aktualizacja planów schematycznych stacji i mijanek na terenie działania Spółki

  Wymagania dodatkowe:

  • komunikatywność, samodzielność
  • umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
  • umiejętność przekazywania wiedzy
  • odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu
  • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel, Outlook)

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Instruktor drogowy”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-08-23

  Ds. telekomunikacji

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Ds. telekomunikacji

  Miejsce pracy: Dział Teleinformatyki

   

  Wymagania:

  • wykształcenie: średnie lub wyższe,
  • specjalność: telekomunikacja, elektronika lub pokrewne,
  • znajomość systemów telekomunikacyjnych oraz łączności telefonicznej, radiotelefonicznej, sieci komputerowych,
  • znajomość podstaw elektroniki oraz elektrotechniki,
  • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych: angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji,
  • dobry stan zdrowia.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości administracyjnej, finansowej oraz techniczno-eksploatacyjnej określonej przepisami, instrukcjami służbowymi i zarządzeniami wewnętrznymi,
  • współpraca z innymi komórkami w Spółce w zakresie wdrażania, wykorzystywania urządzeń i systemów łączności oraz radiołączności,
  • nadzór nad urządzeniami łączności i radiołączności PKP LHS – telefony stacjonarne i komórkowe, łączność pociągowa, selektor IP, centrale pociągowe DGT,
  • realizowanie projektów w zakresie inwestycji, modernizacji i rozbudowy systemów telekomunikacyjnych,
  • nadzór nad systemami TVu na przejazdach kolejowych oraz na mijankach,
  • administracja systemem bezpiecznej wymiany telekomunikacji,
  • administracja systemem zarządzania usługami mobilnymi.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  w terminie do dnia
  15 września 2018 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Informatyk”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-06-21

  Automatyk lub kandydat do szkolenia na automatyka

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

  Automatyk lub kandydat do szkolenia na automatyka

  Miejsce pracy: Hrubieszów

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • Wariant A:
   Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru elektryczno-elektronicznego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.), lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu sterowania ruchem kolejowym, automatyki, mechaniki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, teletechniki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Wariant B:
   Wykształcenie – zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej
   albo
   dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej,
  • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • mile widziane posiadanie kwalifikacji w zawodzie automatyk urządzeń srk oraz znajomość systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z obsługa techniczną urządzeń srk,
  • prowadzenie czynności obsługi technicznej urządzeń srk,
  • usuwanie występujących usterek w działaniu urządzeń srk.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Automatyk”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-06-05

  Manewrowy lub kandydat na szkolenie na manewrowego

  • miejsce pracy:  Stacje: Gołuchów, Sławków, Wola Baranowska

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko: Manewrowy lub kandydat na szkolenie na manewrowego. Miejsce pracy:  Stacje: Gołuchów, Sławków, Wola Baranowska

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności, dyspozycyjność,
  • mile widziane uprawnienia do pracy na stanowisku manewrowego.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i ruchu,
  • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów,
  • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej,
  • sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego,
  • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera
  z dopiskiem w rubryce nabór „Manewrowy”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-05-23

  Manewrowy lub kandydat na szkolenie na manewrowego

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko: Manewrowy lub kandydat na szkolenie na manewrowego Miejsce pracy:  Stacje: Zamość Bortatycze, Gołuchów, Hrubieszów, Sławków, Wola Baranowska

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności, dyspozycyjność,
  • mile widziane uprawnienia do pracy na stanowisku manewrowego.

   

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i ruchu,
  • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów,
  • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej,
  • sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego,
  • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

   

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 29.05.2018 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Manewrowy”.
   

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 • 2018-05-02

  Rewident taboru/kandydat na szkolenie na rewidenta taboru

   

   

  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko Rewident taboru/kandydat na szkolenie na rewidenta taboru. Miejsce pracy: stacja Hrubieszów LHS.

  Wymagania:

  • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wykształcenie preferowane: co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności, dyspozycyjność,
  • mile widziane uprawnienia do pracy na stanowisku rewidenta taboru.

  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

  • obsługa nowej ruchomej rampy fito-sanitarnej,
  • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym i wyposażeniem pojazdów kolejowych,
  • oględziny techniczne pojazdów kolejowych,
  • przeprowadzanie odbiorów technicznych wagonów,
  • badanie taboru wagonowego pod względem przydatności technicznej do ruchu,
  • sprawdzanie działania hamulców,
  • dokonywanie bieżących napraw,
  • praca wykonywana w przymusowej pozycji ciała i zmiennych warunkach atmosferycznych.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
  • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) w terminie do dnia 10 maja 2018 r. na adres siedziby spółki (Dział Spraw Pracowniczych) lub mailowo na adres rekrutacja@pkp-lhs.pl

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana.

 • 2017-11-29

  Automatyk urządzeń srk

  PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu prowadzi rekrutację na stanowisko automatyka urządzeń srk z miejscem pracy -obszar stacji Sławków LHS. Osoby zainteresowane i spełniające wymagania określone poniżej proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 17 grudnia 2017 r. na adres siedziby Spółki (Dział Spraw Pracowniczych pok. nr 33) lub mailowo na adres: rekrutacja@pkp-lhs.pl z dopiskiem „automatyk urządzeń srk” .

  1. Wymagania formalne:
   Wykształcenie: średnie lub wyższe z obszaru elektryczno-elektronicznego oraz posiadanie odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
    
  2. Mile widziane:
   • posiadanie kwalifikacji w zawodzie automatyk urządzeń srk;
   • znajomość systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
     
  3. Przewidywany zakres obowiązków:
   1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z obsługa techniczną urządzeń srk;
   2. Prowadzenie czynności obsługi technicznej urządzeń srk;
   3. Usuwanie występujących usterek w działaniu urządzeń srk;

  Firma oferuje stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się Spółce branży kolejowej, atrakcyjną pracę w przyjaznej atmosferze, udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji, a także inne świadczenia przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji przez PKP LHS sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. (Dz. U nr 133 poz.883). Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

 • 2017-10-16

  Praca w dziale teleinformatyki

  PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu prowadzi rekrutację do Działu Teleinformatyki. Osoby zainteresowane i spełniające wymagania określone poniżej proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 31 października 2017 r. na adres siedziby spółki (Dział Spraw Pracowniczych pok. nr 33) lub mailowo na adres: rekrutacja@pkp-lhs.pl z dopiskiem „nabór do IT” .

  1. Wymagania formalne:
   1. wykształcenie: średnie lub wyższe;
   2. specjalność: informatyka i/lub telekomunikacja;
   3. znajomość systemów operacyjnych: Windows 7-10, Windows Serwer 2008,2012;
   4. znajomość technologii: CISCO, Vmware;
   5. znajomość języków obcych: angielski – podstawowy
     
  2. Przewidywany zakres obowiązków:
   1. prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości administracyjnej, finansowej oraz techniczno-eksploatacyjnej określonej przepisami, instrukcjami służbowymi i zarządzeniami wewnętrznymi;
   2. współpraca z innymi komórkami w Spółce w zakresie wdrażania, wykorzystywania urządzeń i systemów łączności oraz radiołączności;
   3. zastępstwo administratora sieci LAN/WAN;
   4. zastępstwo administratora Active Directory;
   5. zastępstwo administratora kopii zapasowej;
   6. zastępstwo administratora serwera Exchange;
   7. nadzór nad serwerami/serwerownią;
   8. zastępstwo administratora systemu ServiceDesk.

  Firma oferuje stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się Spółce branży kolejowej, atrakcyjną pracę w przyjaznej atmosferze, udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji, a także inne świadczenia przysługujące zatrudnionym pracownikom.

  Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. (Dz. U nr 133 poz.883). Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners