Wydarzenia

2024-04-08

Najlepszy wynik przewozów w I kwartale br. w historii Spółki PKP LHS

W I kwartale 2024 r. Spółka PKP LHS zrealizowała przewozy ładunków na poziomie 2,9 mln ton. Jest to najlepszy wynik przewozowy w I kwartale w historii Spółki; w porównaniu do I kwartału roku 2023 odnotowano wolumen większy o 152 354 tony.

Znaczne zwiększenie przewozów odnotowano w eksporcie towarów przez przejście graniczne Hrubieszów/Izov - wzrost o ponad 141 %.

W dalszym ciągu utrzymuje się dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych -  w porównaniu z I kwartałem 2023 roku odnotowano wzrost wolumenów w imporcie o 97 % a w eksporcie o 77,5 %. Jest to wynik podejmowanych przez Spółkę działań zmierzających do rozwoju usług związanych z przewozem kontenerów, zwłaszcza w zakresie realizacji przeładunków i obsługi spedycyjnej nowych projektów intermodalnych.

Spółka PKP LHS kontynuuje działalność inwestycyjną, dzięki której może podejmować nowe wyzwania w zakresie zwiększonych potrzeb przewozowych pomiędzy Polską a Ukrainą. W trakcie realizacji są między innymi inwestycje związane z budową placu ładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS, rozbudowa i zagospodarowanie stacji Hrubieszów LHS – II etap oraz budowa LCS na stacji Sędziszów LHS. Nakłady inwestycyjne na realizację tych zadań poniesione w I kwartale 2024 r. wyniosły prawie 30 mln PLN.
Na początku kwietnia br. zakończyła się inwestycja związana z budową czterech dodatkowych silosów na materiały sypkie na Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie, a w miesiącu maju br. zakończona zostanie przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners