Wydarzenia

2024-02-29

Oświadczenie Spółki PKP LHS 29 lutego 2024 r.

W ostatnich dniach w przekazie medialnym pojawiły się niezgodne z prawdą stwierdzenia o działaniach spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu w związku z protestami rolników, które mają miejsce na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Odnosząc się do tych stwierdzeń, spółka PKP LHS informuje, że na infrastrukturze kolejowej prowadzony jest nielegalny protest rolników, w trakcie którego doszło do zablokowania ruchu pociągów na linii kolejowej nr 65. Zatrzymanie ruchu pociągów spowodowało straty finansowe spółki PKP LHS oraz jej partnerów handlowych. Zablokowanie linii kolejowej stworzyło również zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pociągów. Ponadto dochodzi do naruszania przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Protestujący, mimo wyraźnych informacji o zakazie fotografowania, umieszczonych w widocznych miejscach na obszarze zarządzanym przez PKP LHS, nie stosują się do ww. zakazu, a tym samym do przepisów wspomnianej ustawy. Należy podkreślić, iż powyższe działania zagrażają bezpieczeństwu państwa.

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy, iż w mediach rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat naszej spółki. Przekazywane są informacje, m. in. iż PKP LHS „wystawiła rachunek rolnikom za protest w wysokości 1,3 mln zł”, „grozi protestującym konsekwencjami prawnymi i finansowymi”. Spółka nigdy ani nie wystawiła żadnych rachunków, ani nie używała żadnych gróźb w stosunku do protestujących rolników. Do wspomnianej grupy osób została jedynie wysłana informacja, iż łamane jest przez nich prawo, i że może to spowodować w przyszłości prawne konsekwencje.

Spółka PKP LHS nie zgadza się z obecnymi w przekazie medialnym sugestiami, jakoby jej działania były powodem problemów protestujących rolników. Nieprawdą jest jakoby dochodziło do „zastraszania” osób protestujących. Tego typu niezgodne z prawdą stwierdzenia w sposób negatywny  i nieuzasadniony wpływają na wizerunek spółki PKP LHS, która jest zarządcą infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i ciągłości łańcuchów dostaw.

Spółka zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych nielegalnymi i zagrażającymi bezpieczeństwu działaniami na obszarze zarządzanej przez PKP LHS infrastruktury kolejowej i usługowej takich jak blokowanie ruchu pociągów na linii nr 65.

W związku z powyższym Spółka apeluje o powstrzymywanie się od działań, które uniemożliwiają wykonywanie przewozów ładunków na liniach kolejowych.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners