Wydarzenia

2024-03-01

Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami

W 2023 r. spółka PKP LHS przewiozła prawie 9,9 mln ton ładunków, co jest dobrym wynikiem, zbliżonym do średniej z kilku ostatnich lat. 

W ostatnich latach rynek towarowych przewozów kolejowych ulegał dużym wahaniom koniunktury spowodowanym pandemią, a następnie agresją zbrojną na Ukrainę. Wahania koniunktury znacząco rzutowały na działalność spółki PKP LHS, która realizuje przewozy kolejowe jedynie na szerokotorowej linii łączącej południową Polskę z Ukrainą. 

W obliczu nowych wyzwań spółka PKP LHS zapoczątkowała i realizuje rozwój działalności spedycyjnej, świadczenia przeładunków i przewozów intermodalnych. Rozwój ten możliwy jest dzięki inwestycjom, które pozwalają na rozszerzenie oferty przewozowej a także szeroko rozumianych usług logistycznych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i optymalizacji ruchu pociągów na linii kolejowej nr 65. 

Najważniejszymi grupami towarów w przewozach Spółki są między innymi: ruda żelaza, metale, węgiel, koks, minerały, biopaliwa. W wyniku wieloletniej realizacji polityki dywersyfikacji przewozów, w 2023 r. PKP LHS przewiozła 3,5 mln ton rudy żelaza oraz 6,4 mln ton pozostałych ładunków tj. ok. 35,4% wszystkich przewozów, podczas gdy w 2016r. udział rudy w przewozach ogółem stanowił aż 54,16%.

 

Rosną przewozy intermodalne

W ostatnich latach Spółka PKP LHS aktywnie rozwijała przewozy intermodalne, w tym usługi operatorskie dla transportów z i do Chin – które niestety zostały wstrzymane w następstwie agresji Rosji na Ukrainę. Pomimo wstrzymania tych transportów przewozy intermodalne linią LHS w relacji eksportowej wzrosły w 2023r. w porównaniu do 2022r. prawie dwukrotnie (o ponad 145 tys. ton) a w imporcie zwiększyły się o 40% (o prawie 180 tys. ton).

 

Przeładunki i spedycja

Równolegle do przewozów intermodalnych rozwijano dynamicznie działalność przeładunkową i spedycyjną. Poprzez aktywne zwiększanie zakresu, oferowanych swoim klientom usług przeładunkowych, obsługi celnej i kompleksowej organizacji przewozów nie tylko linią LHS ale również w całym łańcuchu przewozowym. W ubiegłym roku w ramach działalności przeładunkowo-spedycyjnej PKP LHS obsłużyła przeszło 767,3 tysięcy ton ładunków, co stanowi ok. 8% przewiezionej masy w 2023 r.

 

Inwestycje Spółki ukierunkowane na przeładunki własnymi siłami i sprzętem

Możliwości realizacji przeładunków i dywersyfikacji przewozów zwiększyły się dzięki projektom inwestycyjnym zrealizowanym przez spółkę PKP LHS, na które w latach 2016 - 2023 wydano 673,6 mln zł. W tym czasie zrealizowano projekty takie jak: terminal przeładunkowy w Woli Baranowskiej, budowa placów przeładunkowych na stacji Zamość Bortatycze LHS, Majdan LHS, Wola Baranowska LHS i Sławków LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, czy budowa silosów, hal, wagi wagonowej i placu ładunkowego na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie.

 

Modernizacja infrastruktury

Spółka PKP LHS realizowała projekty, dzięki którym zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu i przepustowość infrastruktury, takie jak: rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania w st. Zamość - Bortatycze LHS etap I i II zabudowa komputerowych urządzeń SRK w stacji Sławków LHS, budowa torów do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na stacji Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS, zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacjach Hrubieszów LHS, Bortatycze LHS i Szczebrzeszyn LHS, zabudowano również mikro instalacje fotowoltaiczne.  

Dzięki realizowanym projektom infrastrukturalnym możliwe było zwiększenie prędkości rozkładowej pociągów na linii kolejowej nr 65 do 100 km/h. 

W 2024 r. spółka PKP LHS kontynuuje  inwestycje rozpoczęte w ub. r. oraz planuje rozpoczęcie nowych kolejnych inwestycji. Realizowane są  projekty takie jak: przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS, rozbudowa układu torowego na stacji Hrubieszów etap II, budowa czterech silosów magazynowych na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie, budowa placu ładunkowego na stacji Zamość Bortatycze wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą,  o powierzchni 10.000 mkw, budowa placu ładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z niezbędną do infrastrukturą, o powierzchni około 6.500 mkw, rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Sędziszów LHS oraz Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Wola Baranowska LHS obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stację Staszów LHS i stację Grzybów LHS.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners