Wydarzenia

2023-12-15

Spółka PKP LHS inwestuje w nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa i przepustowości kolejowej.

15 grudnia 2023 r., Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę na realizację kompleksowych robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa LCS na stacji Sędziszów LHS". Inwestycja obejmie szeroki zakres prac, a głównymi wykonawcami zostaną przedsiębiorstwa ELKOL Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy „HUMUS”, tworzące Konsorcjum.

Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym nowej generacji pozwoli na zwiększenie przepustowości stacji Sędziszów LHS. Zakres prac obejmuje m.in. budowę torów głównych i wyciągowych, zabudowę urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych, budowę placu przeładunkowego o powierzchni ok. 20 tys. m2 oraz budowę nastawni Lokalnego Centrum Sterowania.

Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów na linii kolejowej nr 65. Realizacja inwestycji przyniesie liczne korzyści, takie jak zwiększenie możliwości obsługi ładunków różnego typu w eksporcie i imporcie. Dzięki temu, poprawi się przepustowość stacji Sędziszów LHS, co wpisuje się w rozwój infrastruktury kolejowej. W ramach przebudowy układu torowego powstaną dodatkowe tory główne. Infrastruktura torowa zostanie dostosowana do przejazdu i postoju składów o długości do 985 m. Stacja zostanie również rozbudowana dla obsługi transportów z materiałami masowymi dla odbiorców lokalnych.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki. Łączny koszt inwestycji to ponad 117 mln zł. Inwestycja ta przyczyni się do podniesienia efektywności
i konkurencyjności obszaru kolejowego linii nr 65.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners