Wydarzenia

2023-11-29

Nowy Terminal Przeładunkowy na stacji Wola Baranowska LHS został oficjalnie otwarty

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa oficjalnie uruchomiła Terminal Przeładunkowy zlokalizowany na stacji Wola Baranowska LHS, w woj. podkarpackim. Inwestycja zwiększy ilość towarów przewożonych szerokotorową linią kolejową i umożliwi obsługę w Woli Baranowskiej ładunków intermodalnych, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych usług logistycznych w regionie podkarpackim.

Powstanie Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego oraz dla zwiększenia możliwości przewozu ładunków koleją, co poprawi bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Takie inwestycje jak te pokazują, że o rozwoju infrastruktury kolejowej myślimy bardzo szeroko. Tworzymy spójny system transportowy odpowiadający na wyzwania współczesności – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Rozwijamy naszą spółkę. Uruchomienie nowego Terminala Przeładunkowego umożliwi obsługę dłuższych pociągów na stacji Wola Baranowska LHS, zapewni dogodny dojazd samochodów do przeładowywanych towarów, poprawi płynność ruchu pojazdów samochodowych na terenie placu ładunkowego, zwiększy przepustowość stacji kolejowej oraz poprawi bezpieczeństwo składowanych towarów — powiedział Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

 

W oficjalnym otwarciu Terminalu Przeładunkowego Spółki PKP LHS wzięła udział Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Przedstawiciele samorządów lokalnych oraz Wykonawcy. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach tego projektu na stacji Wola Baranowska wybudowano plac przeładunkowo — składowy o powierzchni 40,6 tys. m2, nowy układ torowy
o szerokości 1435 mm oraz 1520 mm wraz z urządzeniami srk, nową drogę dojazdową wraz z placem postojowym dla samochodów. Wykonano również nową infrastrukturę telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i wodociągowo-kanalizacją oraz zamontowano monitoring. Terminal wyposażony został w nowe urządzenia do przeładunku: kontenerów typu reachstacker, towarów masowych oraz ładowarkę kołową i wózek widłowy dzięki czemu będzie można obsługiwać ładunki intermodalne.

Projekt pn. ”Budowa terminala przeładunkowego firmy PKP LHS na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji infrastrukturą” – nr RPPK.05.02.00-18-0001/18  otrzymał na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych RPO WP na lata 2014-2020.

Kwota wydatków ogółem – ponad 61 mln PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych – ponad 41 mln PLN

Dofinansowanie ponad 16 mln PLN.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners