Wydarzenia

2023-04-17

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI Z DNIA 17.04.2023 r.

W odniesieniu do publikowanych nieprawdziwych treści m.in. przez Pana Michała Kołodziejczaka oraz AgroUnię dotyczących wjazdu pociągów z ukraińskim zbożem –
Spółka PKP LHS oświadcza, że w związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych żaden z pociągów, które wjechały z terytorium Ukrainy do stacji Hrubieszów LHS od godziny 19:00 dnia 15.04.2023 r. do godziny 19:00 dnia 16.04.2023 r. nie posiadał w składzie wagonów ze zbożem i artykułami rolno-spożywczymi.

Należy podkreślić, że PKP LHS nie jest firmą zajmującą się obrotem towarów do Polski, a jedynie świadczy usługi przewozowe dla firm zewnętrznych i nie ma wpływu na dalszy los przesyłek odebranych przez klienta. Oferta spółki skierowana jest do różnych gałęzi przemysłu, m.in. metalurgicznego, chemicznego, paliwowo - energetycznego, przetwórstwa drzewnego oraz budownictwa. PKP LHS współpracuje na bieżąco z Koleją Ukraińską w celu realizacji sprawnych przewozów (w tym ładunków humanitarnych) pomiędzy naszymi krajami.
Spółka zwraca się z prośbą o nierozpowszechnianie fałszywych informacji mających szkodliwy wpływ m.in. na relacje biznesowe pomiędzy polskimi, a ukraińskimi kolejami.
Protest AgroUnii odbywa się na terytorialnym zasięgu przejścia granicznego. Zgodę na zgromadzenie wydała Burmistrz Miasta Hrubieszów, natomiast obowiązujące przepisy prawa, zakazują wstępu na obszar kolejowy, na którym usytuowana jest linia kolejowa nr 65, zarządzana przez Spółkę.

Spółka PKP LHS działająca jako przewoźnik i zarządca linii kolejowych nr 65 nie wydała w tym przypadku żadnych upoważnień do wejścia i przebywania na obszarze kolejowym w miejscu i czasie wskazanym w zgłoszeniu zgromadzenia. 
Ponadto, zgodnie z §  1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na obszarze kolejowym zabrania się zwoływania i urządzania zgromadzenia bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego.

Protest i jego przebieg zagraża mieniu w znacznych rozmiarach jakim jest majątek Spółki w postaci infrastruktury torowej oraz taboru znajdującego się na obszarze stacji Hrubieszów LHS. 
Na obszarze działalności linii nr 65 ze względów bezpieczeństwa dot. infrastruktury obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz wideofilmowania.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners