Wydarzenia

2021-05-31

INFORMACJA

INFORMACJA

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11,  22-400 Zamość informuje, że ogłasza postępowania przetargowe pn.:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.:Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” – WL1-227-034-21,
   
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą – WL1-227-035-21,

realizowane na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” dostępnym pod adresem https://lhs.com.pl/pl/strefa-klienta/przetargi oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Linki do ogłoszonych powyższych postępowań:

 1. https://lhs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/260769/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-z-kontrola-rozliczen-budowy-wraz-z-weryfikacja-dokumentacji-projektowej-w-ramach-projektu-pn-budowa-terminala-przeladunkowego-firmy-pkp-lhs-sp-z-o-o-na-stacji-wola-baranowska-lhs-wraz-z-niezbedna-do-realizacji-proje
   
 2. https://lhs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/260780/wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacje-robot-budowlanych-w-ramach-projektu-pn-budowa-terminala-przeladunkowego-firmy-pkp-lhs-sp-z-o-o-na-stacji-wola-baranowska-lhs-wraz-z-niezbedna-do-realizacji-projektu-infrastruktura

Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners