Wydarzenia

2020-12-10

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. oraz Zasady Sprzedaży Usług obowiązujące w 2021 r.

W Taryfie Towarowej w stosunku do 2020 r., zaktualizowano tabele opłat przewozowych określone w Rozdziale 3.

 • Tabela I Opłaty podstawowe dla przesyłek,
 • Tabeli II Opłaty podstawowe dla przesyłki UTI,
 • Tabela III Przewoźne za przewóz czteroosiowego próżnego wagonu „P” lub „W” oraz za przewóz pozyskanego po wyładunku, próżnego wagonu czteroosiowego handlowego pod załadunek. 

Utrzymano na tym samym, niezmienionym poziomie zdecydowaną większość opłat dodatkowych, które towarzyszą procesowi przewozowemu. Wyjątek stanowi:

 1. § 22 ust 2. Opłata za ważenie na wadze normalnotorowej dynamicznej i statycznej.
 2. § 26 ust 3. Opłata za prace manewrowe lokomotywy,
 3. § 40 Opłata za załatwienie formalności ciążących na przewoźniku - ujednolicono stawki za sporządzenie przez LHS zgłoszenia PDS/WDS oraz deklaracji skróconej (DS) dla towarów nie wspólnotowych w celu czasowego ich składowania.

Ponadto przeredagowano również zapisy § 42. „Opłaty za dostęp do punktu ładunkowego ….” ust 3. Przy przeładunku z wagonów normalnotorowych na samochody i odwrotnie przez wprowadzenie nowych progów oraz stawek jak również § 43. „Opłaty za uzgodnienie i zadysponowanie pod załadunek wagonu handlowego na stacji wyładunku”, której nadano nową treść oraz zaktualizowano zapisy Załącznika Nr 1 „Wykaz stacji otwartych dla czynności ekspedycyjnych”

Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z treścią nowej Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. oraz Zasad Sprzedaży Usług obowiązujących w 2021 r.

https://lhs.com.pl/files/taryfa_towarowa-pkp-lhs-2021.pdf
https://lhs.com.pl/files/zasady_sprzedazy_uslug-pkp-lhs-2021.pdf

 


Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners