Wydarzenia

2020-04-08

Warunki promocyjne dla stosowania opłaty za przechowywanie przesyłki określonej w § 24 ust. 2 Taryfy Towarowej PKP LHS

Dodatkowo PKP LHS wprowadziła promocyjne warunki dla stosowania opłaty określonej w § 24 ust. 2 „Opłata za przechowanie przesyłki w wagonie prywatnym/wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego na torach LHS” (kod 138 i 139) Taryfy Towarowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. obowiązującej w roku 2020 r.

Promocja polega na czasowym zastosowaniu w okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., dla całego czasu rozliczenia przechowania i pobytu wagonu, opłat z 1. Progu, obniżonych o 50%, z jednoczesnym nie stosowaniem opłat z 2. progu dla ww. wagonów w okresie trwania promocji.

Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży. 

Zachęcamy do korzystania z promocji!


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners