Projekty UE

2022-10-17

INFORMACJA

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11,  22-400 Zamość informuje, że ogłasza postępowanie przetargowe pn.:

Zakup, dostawa, uruchomienie oraz instruktaż z obsługi ładowarki kołowej –  WL1-227-110/22, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” dostępnym pod adresem https://lhs.com.pl/pl/strefa-klienta/przetargi oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Link do ogłoszonego powyżej postępowania:
https://lhs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/370646


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners