Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Zapytanie ofertowe

Pola oznaczone * są wymagane.

1 Firma
Adres*
2 Przewóz towarów
wyłącznie po linii LHS
w tym z przestawką wagonów
przewóz towarów po linii LHS wraz z ofertą spedycyjną
w tym
organizacja przewozu poza linią LHS
przeładunek
obsługa celna na stacji granicznej Hrubieszów LHS
 
*
*
3 Ładunek
Ładunek wg oświadczenia klienta
neutralny
niebezpieczny Zał. 2 do SMGS KL.
Kod UN
4 Relacja
Eksport
Krajowa
 
Kraj nadania
Kraj przeznaczenia
Stacja nadania
Stacja przeznaczenia
Przejście graniczne Izov - Hrubieszów
5 Masa towaru w tonach
Planowana, nie stanowiąca deklaracji przewozowej
Zadeklarowana do przewozu (na okres 12 miesięcy)
stanowiąca podstawę do zawarcia umów na deklarację
6 Rodzaj wagonów
 • przewoźnika (handlowe) (w eksporcie)
  wymagające zawarcia umowy na pomoc wagonową
 • prywatne lub wydzierżawione
7 Informacje dodatkowe
8 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Kleban, iod@pkp-lhs.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapytania ofertowego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych w zakresie postępowania jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania postepowania/umowy.
Zgadzam się

Proszę podać wynika działania: osiem minus jeden równa się

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO