Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Polityka utrzymania

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, za nadrzędny cel przyjęła wykonywanie działalności związanej z zarządzaniem i utrzymaniem wagonów towarowych przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem  (MMS) zgodnego z wymaganiami „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007” zapewniamy, że eksploatowane przez nas wagony towarowe są utrzymywane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem pragniemy osiągnąć:

  • Utrzymanie wagonów towarowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi;
  • Skuteczne i efektywne zarządzanie wagonami towarowymi;
  • Ciągły nadzór nad aktualnością Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
  • Zapobieganie zagrożeniom i zdarzeniom kolejowym poprzez ciągłą analizę danych pochodzących ze zdobytych doświadczeń w zakresie utrzymania, eksploatacji wagonów towarowych;
  • Korzystanie z usług sprawdzonych i kwalifikowanych wykonawców;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom systemu kolejowego;
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych;
  • Tworzenie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa w Spółce poprzez stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka związanego z utrzymaniem wagonów towarowych oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture.

Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się do realizacji przyjętej Polityki Utrzymania wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa poprzez stałą aktualizację oraz ciągłe doskonalenie całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO