Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-07-15

Wykonywana działalność PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego rzeczy pełniącego jednocześnie funkcję użytkownika bocznic kolejowych, nierozerwalnie związana jest z nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa kolejowego. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania w tym Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), regulacjami Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi i przepisami krajowymi oraz regulacjami wewnętrznymi oddziaływującymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, gwarantujemy wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każdy pracownik Spółki, bez względu na rodzaj, charakter i miejsce pracy ma obowiązek pełnej znajomości priorytetów bezpieczeństwa oraz aktywnego udziału w ich wdrażaniu.

Poprzez Zintegrowany System Zarządzania w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem pragniemy zapewnić:

 • Optymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług bez rezygnacji z jakości;
 • Zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa;
 • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa kolejowego;
 • Bezpieczną pracę pracownikom i współpracownikom;
 • Bezpieczeństwo innych uczestników systemu kolejowego współpracujących w realizacji usług przewozowych;
 • Współpracę z innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej oraz użytkownikami bocznic kolejowych w ramach realizacji wspólnych celów bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie pozyskiwania towarów i usług w zakresie działalności krytycznej dla bezpieczeństwa zgodnych z TSI i/lub normami i regulacjami krajowymi;
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 • Dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie;
 • Stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację ryzyka związanego z działalnością Spółki oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture;
 • Minimalizowanie ubocznych skutków działalności Spółki dla środowiska;
 • Propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa, polegającej na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą oraz zaangażowaniu personelu w sprawy bezpieczeństwa na wszystkich poziomach działalności naszej Spółki.

Tak zdefiniowaną i rozumianą politykę bezpieczeństwa wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się realizować poprzez stałą aktualizację, ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz podejmowanie proaktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa. Przyjmując zasadę ciągłego doskonalenia gwarantujemy bezpieczne funkcjonowanie Spółki, dziś i w przyszłości z korzyścią dla nas, naszych Klientów oraz innych uczestników systemu kolejowego.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO