Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2018-01-03

POLITYKA JAKOŚCI PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu

Celem strategicznym naszej firmy jest utrzymanie pozycji jednego z kluczowych podmiotów w zakresie obsługi kolejowych przewozów towarów pomiędzy Polską a Ukrainą. Jakość stanowi dla nas czynnik decydujący o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku. Najwyższą jakość naszych usług osiągniemy poprzez:

 • systematyczne ustalanie oraz konsekwentne spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, wzajemnych umów i porozumień, obowiązujących wymagań prawnych oraz wykorzystywanie wyników oceny zadowolenia klientów do podejmowania działań na rzecz wzrostu  tego zadowolenia,
 • zapewnienie zgodności polityki jakości i celów dotyczących jakości z kontekstem Spółki oraz strategicznymi kierunkami jej działalności,
 • efektywne korzystanie z potencjału linii szerokotorowej łączącej Polskę z krajami Europy Wschodniej i Azji,
 • maksymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej do obsługi klientów,
 • utrzymanie wymaganego stanu technicznego całej infrastruktury, ciągłą jej modernizację i rozwój,
 • realizację projektów inwestycyjnych decydujących o rozwoju Spółki,
 • efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 •  zapewnienie zintegrowania funkcjonującego systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi Spółki,
 • systematyczne określanie, monitorowanie i przeglądanie oraz skuteczne zarządzanie informacjami dotyczącymi zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych (kontekstu Spółki), w tym wymagań stron zainteresowanych, istotnych dla naszych celów, strategii działania, dla systemu zarządzania jakością oraz mających wpływ na zdolność Spółki do osiągnięcia zamierzonych wyników i do zwiększanie zadowolenia klientów,
 • promowanie stosowania podejścia procesowego oraz podejścia opartego na ryzyku oraz komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i zgodności z ustalonymi wymaganiami systemu zarządzania jakością Spółki,
 •  zapewnienie, aby funkcjonujący system zarządzania jakością osiągał zamierzone wyniki oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności,
 • angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością,
 • wspieranie innych właściwych członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności.

Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 na świadczenie usług w zakresie przewozu kolejowych przesyłek towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową LHS.

Certyfikat jakości ISO 9001:2015

Certyfikat jakości ISO 9001:2015 aneks 1
Certyfikat jakości ISO 9001:2015 aneks 2

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO