Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2019-11-08Spółka PKP LHS wspiera Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Prezes Linii Hutniczej Szerokotorowej Zbigniew Tracichleb 28 października przekazał sprzęt do wyposażenia sal dydaktycznych Zespołowi Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Darowizna to efekt współpracy nawiązanej w celu wspierania rozwoju zawodowego młodzieży, która chce kształcić się w zawodach związanych z koleją.

Spółka PKP LHS przekazała partnerskiej szkole materiały i części zamienne, które posłużą doposażeniu sal dydaktycznych i pracowni technicznych. Nowe wyposażenie umożliwi uczniom lepsze przygotowanie się do przyszłych wyzwań zawodowych.

- Branża kolejowa potrzebuje stałego dopływu dobrze wykształconych kadr, co jest szczególne istotne w kontekście powstawania tzw. luki pokoleniowej. Nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne zachęcą młodych ludzi do nauki zawodu, a doświadczonych pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji. Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w podnoszeniu kompetencji przyszłych i obecnych kolejarzy – powiedział Prezes Zarządu PKP LHS w Zamościu Zbigniew Tracichleb.

Luka pokoleniowa to wyzwanie dla całej branży kolejowej. W 2018 r. aż 43% wszystkich osób pracujących na kolei stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. U przewoźników towarowych tylko 9% zatrudnionych to osoby poniżej 30 roku życia.

Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. T. Kościuszki jako jedyna w Lublinie szkoła średnia posiada bogatą tradycję kształcenia na kierunkach kolejowych. Od początku swojego istnienia współpracuje z firmami z branży przy organizacji praktyk zawodowych, staży i wycieczek zawodowych. Od kilku lat firmy kolejowe fundują też stypendia naukowe dla uczniów z kierunków kolejowych oraz zapewniają najlepszym absolwentom atrakcyjne miejsca pracy.

https://lublin.tvp.pl/45060464/28-pazdziernika-2019-g-1830

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO