Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2018 - strona 1

2018-12-28

Polska – Ukraina: Dobra współpraca i szansa na nowe połączenia kolejowe

W zeszłym tygodniu w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek z Grupy PKP oraz Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia), podczas którego omówiono m.in. kwestie związane z obecnym funkcjonowaniem oraz możliwościami rozwoju połączeń pasażerskich i towarowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

2018-12-10

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. oraz Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych obowiązujące w 2019 r.

W Taryfie Towarowej wprowadzono zmiany mające na celu aktualizację niektórych opłat i uregulowań w tym min.:

  • minimalną masę taryfową dla wszystkich wagonów na linii LHS pozostawiono na niezmienionym poziomie  35 ton,
  • zmniejszono z 40 do 25 liczbę wagonów stanowiących przesyłkę całopociągową, dla której przyznano upust 1% od przewoźnego; dla przesyłki całopociągowej złożonej z 40 i więcej wagonów – upust 2% od przewoźnego,
  • w Tabeli Nr I dokonano podziału opłat na przewoźne w wagonach „handlowych” oraz w wagonach „prywatnych”,
  • przemodelowano układ Tabeli Nr III – dodano przewoźne za przewóz pozyskanego po wyładunku próżnego wagonu „handlowego” do innej stacji pod ponowny załadunek,
  • wprowadzono nową opłatę za zadysponowanie pod załadunek wagonu handlowego na stacji wyładunku w wysokości 10,00 zł/wagon,
  • w związku ze znacznym wzrostem stawek czynszu wagonowego oraz kosztów eksploatacyjnych podwyższeniu uległo przewoźne i opłaty dodatkowe.
2018-11-28

Wyróżnienia dla pracowników PKP LHS z okazji Święta Kolejarza

23 listopada w Zamościu podczas obchodów Święta Kolejarza pracownicy spółki PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej otrzymali honorowe odznaczenia „Zasłużony dla LHS” I i II stopnia.

2018-11-16

PKP LHS na Kongresie 590, jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce

Kongres 590 w Rzeszowie jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, którego celem jest rozwój i promocja polskiej gospodarki. Wydarzenie otworzył Prezydent RP Andrzej Duda. Jednym z istotnych tematów poruszanych wielokrotnie podczas dyskusji panelowych, był transport kolejowy.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO