Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2018-02-16Wojewoda, kurator oświaty i pracodawcy będą promować szkolnictwo zawodowe

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców województwa lubelskiego, m.in. spółek Skarbu Państwa i organizacji pracodawców.

Spotkanie poświęcone było wspólnym wysiłkom na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. Podczas spotkania dyskutowano na temat  treści deklaracji o zaplanowaniu i zrealizowaniu kampanii promocyjnej adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody lubelskiego wraz z lubelskim kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.

Chcemy, aby ta deklaracja była dostępna dla wszystkich nauczycieli, uczniów, a nade wszystko rodziców i rad rodziców w tych szkołach. Żeby pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim. Rynek pracy w województwie rozwija się dynamicznie. Chcemy pokazać uczniom Lubelszczyzny, że w perspektywie kilku lat mogą zdobyć zawód, dyplom, dokument potwierdzający ich umiejętności i pracę na Lubelszczyźnie, bez konieczności wyjazdu za granicę. To wymaga ich decyzji o kształceniu się w szkołach branżowych – dodał wojewoda Czarnek. 

Deklaracja została podpisana przez kilka podmiotów gospodarczych, w imieniu spółki PKP LHS deklarację podpisała Beata Czuk, Dyrektor Wydziału Kadr i Płac. Wielu innych przedsiębiorców zadeklarowało podpisanie deklaracji w najbliższym czasie.

Fotogaleria

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO