Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2017 - strona 8

2017-06-06

10-lecie Agencji Celnej PKP LHS

25 maja 2017 r. w Hrubieszowie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia Agencji Celnej PKP LHS w Hrubieszowie, której działalność gwarantuje sprawną obsługę transportu ładunków na granicy polsko-ukraińskiej.

2017-06-06

Polska skorzysta na rozwoju tranzytu przez Kazachstan dzięki trasie TMTM

Zarząd PKP LHS przedstawił w Katowicach, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, możliwości rozwoju wymiany handlowej za pośrednictwem trasy TMTM – jednej z odnóg Nowego Jedwabnego Szlaku. Trasa pozwala na transport towarów koleją z Chin do Europy Zachodniej. Dzięki modernizacji LHS i potencjałowi Euroterminala w Sławkowie, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej w Europie, Polska i Śląsk mogą skorzystać na rozwoju wymiany handlowej.

2017-05-17

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP LHS

Na podstawie Uchwały Wspólników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z dnia 9 maja 2017 r. zmianie uległ skład Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej PKP LHS sp. z o.o. odwołano Panią Monikę Rejdak pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2017-04-20

PKP LHS i Koleje Ukraińskie ze wspólnym projektem elektryfikacji linii kolejowej na granicy

Współpraca obejmie elektryfikację odcinka po stronie ukraińskiej o długości ok. 80 km od stacji kolejowej Kowel do stacji Izow na granicy z Polską oraz 3 km po stronie polskiej (od granicy do Hrubieszowa LHS). Oba odcinki ma też połączyć światłowód usprawniający łączność i umożliwiający przyszłą modernizację w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO