Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2017 - strona 4

2017-09-28

PKP LHS na Targach TRAKO 2017

PKP LHS bierze udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Spółka zarządzająca najdłuższą szerokotorową linią kolejową w Polsce zaprezentowała alternatywne warianty Nowego Jedwabnego Szlaku: z Chin przez Kazachstan i Morze Kaspijskie oraz z Iranu i Indii, a następnie przez Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i Ukrainę do Sławkowa na Śląsku, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej w Europie Środkowej.

2017-09-15

Ogłoszenie postępowań przetargowych - aktualizacja danych

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość informuje, że na platformie zakupowej LHS ogłoszone zostały postępowania przetargowe pn.:

  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą" - Nr WL1-227-090-17
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” - Nr WL1-227-089-17
2017-09-15

Zmiana Nr 4 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, PKP LHS wprowadziło w § 33 ust.2 Taryfy Towarowej zmianę dotyczącą składowania towaru związanego z czynnościami ładunkowymi - na maksymalnie 30 dni - znacznie zmniejszającą stawki na składowanie towarów, które są złożone na placach i rampach LHS, przed dalszą wysyłką torem normalnym lub samochodami.

2017-09-13

I Kolejowe Forum Gospodarcze

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zorganizowała w Krakowie I Kolejowe Forum Gospodarcze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm transportowych i logistycznych z Azji Centralnej i Europy Wschodniej. Omówili oni możliwości skierowania części kontenerów z dalekowschodniej trasy morskiej na trasę intermodalną prowadzącą z Iranu i Indii, przez Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę na Śląsk, do Sławkowa, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej w Europie Środkowej. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP S.A.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO