Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2017 - strona 1

2017-12-29

Promocja na przewozy w eksporcie

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła promocję na przewozy w eksporcie:

  • węgla kamiennego grupy NHM 2701,
  • koksu z grupy NHM 2704 oraz
  • kamienia i kruszyw z grupy NHM 2517 i 2521
2017-12-20

Promocja Świąteczna i Noworoczna

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu promocji „Świątecznej i Noworocznej” polegającej na wydłużeniu pierwszego progu stosowania opłat, za czas pozostawienia wagonu należącego do przewoźnika kolejowego w dyspozycji Klienta, wymienionych w § 24 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 pkt.1 Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. podstawionych na bocznicę, punkt ładunkowy, tory ogólnego użytku, wg. poniższych zasad.:

2017-12-14

Nowa Taryfa Towarowa PKP LHS sp. z o.o. obowiązująca w 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. oraz Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych obowiązujące w 2018 r.

2017-12-13

PKP LHS analizuje możliwość elektryfikacji linii szerokotorowej

Spółka PKP LHS zaprezentowała 6 grudnia w Sejmie, podczas obrad podkomisji ds. transportu kolejowego informację na temat potencjału i barier rozwoju linii szerokotorowej. Spółka zapowiedziała opracowanie analiz dotyczących celowości i opłacalności elektryfikacji oraz przedłużenia linii szerokotorowej. PKP LHS rozważa również zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce Euroterminal Sławków. Do 2025 roku spółka podwoi inwestycje do wartości 800 milionów złotych.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO