Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-12-20Promocja Świąteczna i Noworoczna

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu promocji „Świątecznej i Noworocznej” polegającej na wydłużeniu pierwszego progu stosowania opłat, za czas pozostawienia wagonu należącego do przewoźnika kolejowego w dyspozycji Klienta, wymienionych w § 24 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 pkt.1 Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. podstawionych na bocznicę, punkt ładunkowy, tory ogólnego użytku, wg. poniższych zasad.:

  • po godzinie 1800 w dniu 24 grudnia 2017 r. oraz w dniu 25 grudnia 2017r. – opłaty będą naliczane z pierwszego progu w wysokości 6 zł za godzinę, do godziny 1800, w dniu 26 grudnia 2017 r.
  • po godzinie 1800, w dniu 31 grudnia 2017 r. - opłaty będą naliczane z pierwszego progu w wysokości 6 zł za godzinę, do godziny 1800, w dniu 1 stycznia 2018 r.
  • wydłużony czas pobierania opłaty z pierwszego progu opłaty „za pozostawanie wagonu w dyspozycji klienta” wg Taryfy Towarowej obowiązującej w 2017 roku,

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO