Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-12-14Nowa Taryfa Towarowa PKP LHS sp. z o.o. obowiązująca w 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. oraz Zasady Sprzedaży Usług Przewozowych obowiązujące w 2018 r.

W Taryfie Towarowej wprowadzono zmiany mające na celu aktualizację niektórych opłat i uregulowań w tym min.:

  • zwiększono upust na przewoźne dla towarów w wagonie prywatnym lub w wydzierżawionym oraz dla UTI załadowanych na wagony prywatne lub wydzierżawione z 15 % do 17 %, za wyjątkiem wagonów cystern,
  • wprowadzono nowy parametr kalkulacji ceny tj. dodatkowy upust 1% na przesyłkę w składzie całopociągowym min 40 wagonów „P” lub „W” za jednym listem przewozowym,
  • podwyższono o 2,5 %  stawki „przewoźnego” określone w „Tabelach opłat podstawowych” ujęte w Rozdziale 3,
  • zrównano minimalną masę taryfową dla wszystkich wagonów na linii LHS do poziomu 35 ton.

Ponadto w porównaniu z rokiem 2017.:

  • ujednolicono i usystematyzowano zasady obliczania przewoźnego za jednostki UTI i pojazdy drogowe,
  • zmodyfikowano tabelę „Opłaty podstawowe dla przesyłki UTI”,
  • usunięto tabelę III-B „Współczynniki korygujące dla przesyłek intermodalnych jednostek transportowych: UTI, TIR i naczepy”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią nowej Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. oraz Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych obowiązujących w 2018r.

http://www.lhs.com.pl/pl/oferta/przepisy/taryfa-towarowa

https://lhs.com.pl/pl/oferta/przepisy/zasady-sprzedazy-uslug-przewozowych

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO