Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-12-08Forum Gospodarcze Polska – Ukraina

W dniu 21 listopada 2017 r. w Chełmie odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Ukraina. Jednym z tematów panelu dyskusyjnego poświęconego transportowi i infrastrukturze była istotna rola, jaką dla rozwoju regionu odgrywa PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Forum poświęcone było kluczowym aspektom polsko-ukraińskiej współpracy w obszarze gospodarczym i społecznym. Jednym z założeń konferencji było przedstawienie dostępnych mechanizmów wsparcia, a także nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami
i przedstawicielami jednostek samorządowych z Polski i Ukrainy. Istotnym celem Forum jest pobudzanie inicjatyw i przedsięwzięć, służących aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej.

– Linia szerokotorowa odgrywa kluczową rolę w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Dużą szansą dla całego regionu jest perspektywa uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku, który może dać nowy impuls dla rozwoju ekonomicznego i społecznego – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

W czasie Forum omówione zostały również inne obszary tematyczne: relacje gospodarcze, praktyczne aspekty współpracy transgranicznej, polityka migracyjna i jej wpływ na rozwój ekonomiczny oraz rola mediów. Poruszone zostały m.in. ważne dla obu stron tematy ruchu granicznego, transportu i infrastruktury oraz oczekiwania i kierunki współpracy.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO