Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-10-19PKP LHS popiera modernizację infrastruktury drogowej w Sławkowie

Władze Sosnowca, Sławkowa, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka PKP LHS, Euroterminal Sławków oraz działające w sąsiedztwie centrum logistycznego firmy podpisały list intencyjny w sprawie modernizacji infrastruktury drogowej w Sławkowie. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego ruchu kołowego, zapewnienie nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz wykorzystanie szansy rozwoju jaką stwarza Nowy Jedwabny Szlak oraz korytarz kolejowy z Azji do Polski.

Sygnatariusze listu stwierdzili, iż w celu pełnego wykorzystania potencjału sławkowskich transportowych terminali przeładunkowych nieodzowna jest budowa łącznika drogi S1 w Sosnowcu z drogą krajową nr 94 i Euroterminalem w Sławkowie.

– Mamy nadzieję, że nowe połączenia drogowe pozwolą dobrze skomunikować wszystkie obiekty logistyczne i przemysłowe, które rozwijają się w sąsiedztwie stacji Sławków LHS. Zwiększy to szanse rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Brak rozwiązań w tym zakresie może spowodować w najbliższych latach nie tylko zaprzepaszczenie niezwykłej szansy rozwojowej, ale także utrudnienia dla prowadzonej już działalności logistycznej.

Inwestycja jest również niezwykle ważna dla szybkiego i efektywnego wykorzystania dostępnych terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdujących się w Sosnowcu i Sławkowie.

Fotogaleria

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO