Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-06-07Nowa promocja „Przewozy próbne za pół ceny”

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wprowadziła promocję „Przewozy próbne za pół ceny” realizowane w eksporcie i imporcie w „nowych” relacjach dla „nowych” towarów wg poniższych zasad:

  1. Dla towarów nadanych w okresie obowiązywania ww. promocji (decyduje data nadania) przewoźnik PKP LHS sp. z o.o. zastosuje upust w wysokości 50% od stawek przewoźnego określonych w Taryfie Towarowej na odcinku LHS dla towarów o masie nie mniej niż 60 ton w jednym wagonie (lub za tyle licząc),
  2. Promocja dotyczy przewozów realizowanych w trzech różnych międzynarodowych relacjach przewozowych określonych przez Klienta (z wyłączeniem stacji Hrubieszów LHS),
  3. W każdej z relacji Klient może wysłać do 2 wagonów włącznie,
  4. Dla przewozów promocyjnych nie jest wymagana deklaracja masy a ilość ładunku, przewiezionego wg cen promocyjnych, będzie zaliczana do wykonania ewentualnych umów, zawartych na towary i relacje na odcinku LHS, zrealizowane w ramach promocji,
  5. Płatność - przewozy promocyjne rozliczane będą z zastosowaniem nieodroczonego terminu płatności (klienci, którzy już posiadają odroczone terminy płatności będą rozliczani wg posiadanych terminów),
  6. Promocja będzie miała zastosowania dla przewozu ładunków w wagonach „handlowych”, „prywatnych” i „wydzierżawionych” i wymaga zawarcia odrębnej umowy.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz +48 84 532 12 15.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO