Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-03-28Nowe warunki handlowe dla towarów TWR

Spełniając oczekiwania klientów dotyczące warunków handlowych na przewozy towarów niebezpiecznych, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zliberalizowała niektóre zasady taryfowe przeliczania przewoźnego za towary TWR.

Zmiany uregulowano w § 10 ust. 1 TT PKP LHS sp. z o.o., który otrzymał nowe brzmienie:
  1. Przewoźne za przesyłki towarów niebezpiecznych wymienione w RID i Załączniku Nr 2 do Umowy SMGS przewożonych w wagonach i kontenerach na warunkach szczególnych oblicza się na podstawie ogólnych postanowień taryfowych z podwyższeniem o:
    1. 60% - gazy klasy 2 i towary niebezpieczne wysokiego ryzyka TWR, z wyłączeniem materiałów zapalnych ciekłych klasy 3
    2. 30% - towary niebezpieczne wysokiego ryzyka klasy 3 – materiały zapalne ciekłe
    3. 25% - za pozostałe towary niebezpieczne, z wyłączeniem towarów z pozycji NHM 2306.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO