Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-03-06Zmiana Nr 2 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o.

Z dniem 21 lutego 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 2 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. obowiązującej w 2017 r., polegającą na odstąpieniu z dniem 1 stycznia 2017 roku, od opłaty za każdorazowy przejazd jednostki taboru kolejowego po torach bocznic kolejowych LHS o szerokości torów 1435 mm będących w zarządzaniu LHS, naliczanej według § 40 ust. 2 pkt 1.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzono nową regulację obowiązującą od 21 lutego 2017 roku, „Za czas pozostawania w dyspozycji klienta wagonu krytego budowy normalnej, załadowanego towarem sypkim luzem”, zgodnie z § 24 ust. 2 naliczana będzie opłata z kodu:

133 – do 24. godzin włącznie, w kwocie 6,00 PLN za wagon i godzinę,

134 – powyżej 24. godzin, w kwocie 10,00PLN za wagon i godzinę.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO