Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2017-01-24Zmiana Nr 1 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o. o. i Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP LHS sp. z o. o.

Z dniem 3 stycznia 2017 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 1 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o. o. i Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP LHS sp. z o. o. obowiązujących w 2017 roku, polegającą na dokonaniu zapisów następującej treści:

W Taryfie Towarowej PKP LHS spółki z o.o. :

§ 24 ust. 1 pkt 2 – dodano „od 13. godzin”,

§ 25 ust. 1 pkt 1 lit. b – dodano „od 13. godzin”,

§ 25 ust. 2 lit. pkt 1lit. b – dodano „od 13. godzin”,

§ 40 w zapisie pod tabelą dodano „ licząc od czasu podstawienia wagonów przeciwstawnych”

 

W Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych PKP LHS spółki z o.o.:

§ 17 ust. 11 – „24 godziny”, zamiast 12 godzin”

§ 36 ust. 4 – „ 24 godziny”, zamiast „12 godziny”

§ 39 – usunięcia zapisu „Sławków”

§ 39 ust. 1 – usunięcie zapisu „w stacji Sławków”

§ 39 ust. 2 – usunięcie zapisów: „w stacji Sławków LHS” i „wariant I i II”

§ 40 ust. 2 – usunięto cały zapis „ W przypadku nie zabrania przez przewoźnika w ciągu 12 godz. po wymeldowaniu lub planowej obsłudze wagonów przez niego podstawionych na bocznicę nalicza się opłatę za zajęcie torów bocznicy zgodnie z zawartą umową”

§ 40 ust. 2 – dodano nowy zapis „Odbiorca przesyłki zobowiązany jest każdorazowo przed wjazdem i wyjazdem z torów bocznic kolejowych LHS o szerokości torów 1435 mm będących w zarządzaniu LHS uzyskać pisemną zgodę PKP LHS zgodnie ze wzorem Nr 38”

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO