Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2016 - strona 7

2016-01-13

Zmiany w składzie Zarządu PKP LHS Sp. z o. o.

Z dniem 13 stycznia 2016 r. odwołani z funkcji w Zarządzie PKP LHS Sp. z o.o. zostali: Pan Łukasz Górnicki – dotychczasowy Prezes Zarządu i Panowie: Mirosław Smulczyński oraz Daniel Pitrus, piastujący dotychczas stanowiska Członków Zarządu.
Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Zbigniew Tracichleb, a funkcje Członków Zarządu objęli Panowie: Andrzej Skiba i Dariusz Sikora.

2016-01-13

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP LHS

Na podstawie Uchwały Wspólników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015 r. zmianie uległ skład Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej PKP LHS sp. z o.o. odwołano Pana Łukasza Góreckiego pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stanowisko Przewodniczącego powierzono Panu Krzysztofowi Litwinowi. Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Spółki powołana została Pani Monika Rejdak, która pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki PKP LHS. W dniu 21 grudnia 2015 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki zrezygnował Pan Sławomir Baniak.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO