Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2016 - strona 5

2016-06-15

Listy intencyjne podpisane

Dwa listy intencyjne o planach rozwoju przewozów intermodalnych pomiędzy krajami UE, Kaukazu i Azji podpisała Spółka PKP LHS w Odessie podczas 12. Kongresu Spedytorów i Operatorów Logistycznych SEEFF, który odbył się 2 czerwca br.

2016-06-15

PKP LHS na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

W dniach 18 - 20 maja br. Spółka PKP LHS wzięła udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

W tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym uczestniczyło ponad 7 tys. osób z Polski, Europy, świata. W 120 sesjach wzięło udział 700 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

2016-05-12

Spółka PKP LHS podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Spółka PKP LHS przystąpiła do programu promocji i przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  Deklarację przystąpienia podpisał Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o., podczas spotkania przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

2016-05-10

Promocja na transport towarów z grupy NHM 7213 – „Sztaby i pręty …”

Z dniem 6 maja 2016 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła promocję na transport towarów z grupy NHM 7213 – „Sztaby i pręty …”  w relacji Hrubieszów Gr. – Sławków LHSdla wagonów załadowanych 58 ton i powyżej.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz 532 12 15

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO