Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2016 - strona 4

2016-08-30

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o poszukuje kandydatów na niżej podane stanowiska (miejsce pracy - Dąbrowa Górnicza)

W związku z planami rozszerzenia działalności od 01 stycznia 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o poszukuje kandydatów na niżej podane stanowiska (miejsce pracy - Dąbrowa Górnicza): pracownicy hali wywrotnic wagonowych, pracownicy węzłów przesypowych, pracownicy doczyszczający wagony, obsługa rozmrażalni.

2016-07-28

Porozumienie PKP LHS i G.A. „Siarkopol”

26 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki PKP LHS z przedstawicielami Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie. Podczas spotkania podpisano porozumienie, dotyczące planów odtworzenia infrastruktury kolejowej i mostowej na stacji Grzybów LHS. Podpisany dokument jest kolejnym, po podpisaniu listu intencyjnego (grudzień 2015 r.) krokiem określającym ramy współpracy obu Spółek. Stacja Grzybów położona jest w województwie świętokrzyskim na 239. km linii nr 65. Zawarte porozumienie stworzy warunki przywrócenia przewozów towarów na i z bocznicy „Siarkopol” w Grzybowie, a tym samym poszerzy ofertę handlową linii PKP LHS.

2016-07-25

PKP LHS zacieśnia współpracę z Kolejami Ukraińskimi

20 lipca 2016 r. w Kijowie odbyło się spotkanie pomiędzy zarządem spółki PKP LHS a nowym zarządem Kolei Ukraińskich (UZ), podczas którego omówione zostały kwestie współpracy pomiędzy PKP LHS i UZ przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

2016-07-21

Lato promocji

Z dniem 14 lipca 2016 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wznowiła promocję na przewóz węgla NHM 2701 oraz wprowadziła nowe promocje na transport towarów z grupy NHM 72-73 – „Żelazo i stal …” w komunikacji importowej i koksu NHM 2704 w eksporcie.

Zachęcamy również do skorzystania z promocji „ZBOŻA”, obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2016 r., dla przewozów towarów z grupy NHM 10 i 12 w relacjach importowych.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz 532 12 15

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO