Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Rok 2016 - strona 3

2016-10-19

V Akcja „Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy”

15 października br. w ramach wolontariatu pracowniczego PKP LHS „EKOlogiczni” odbyła się V Akcja "Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy". Jest to kontynuacja podpisanego w 2012 r. Porozumienia o współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w zakresie realizacji wspólnych działań środowiskowych i społecznych.

2016-10-19

PKP LHS modernizuje stację Zamość Bortatycze LHS, by poprawić bezpieczeństwo

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę na modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym i przebudowę układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie liczby przewozów na linii nr 65, której spółka jest zarządcą.

2016-10-10

PKP LHS na Nowym Jedwabnym Szlaku

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa została pierwszą polską firmą współtworzącą Międzynarodową Transkaspijską Trasę Transportową (TMTM), która łączy Chiny z Europą. 7 października 2016 r., w Astanie (Kazachstan) podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ds. rozwoju Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb oraz Członek Zarządu Dariusz Sikora podpisali deklarację członkowską.

2016-09-20

Zmiana Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o.

Z dniem 13 września 2016r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o. obowiązujących w 2016 r., polegającą na rozszerzeniu stosowanych form zabezpieczenia, określonych w Rozdziale IV „Zabezpieczenie płatności należności przewozowych i dodatkowych” § 10 „Zasady stosowania zabezpieczenia” ust. 2 i dodaniu zapisów o następującej treści:

  • weksel in blanco z deklaracją wekslową
  • przyjęcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
  • hipoteka
  • zastaw rejestrowy

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO