Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-12-19Nowy Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych PKP LHS sp. z o. o. obowiązujący w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. obowiązujący w 2017 r.

Przeredagowano zapisy dokumentu uaktualniając jego treść i dostosowując do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) obowiązującej od lipca 2015 roku. Usystematyzowano zagadnienia dotyczące nadania i wydania przesyłek oraz zaktualizowano wzory dokumentów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią nowego Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych obowiązującego w 2017 r.

https://lhs.com.pl/pl/oferta/przepisy/regulamin-przewozu-przesylek-towarowych

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO