Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-11-03Kolejna stacja PKP LHS do modernizacji systemu sterowania ruchem kolejowym

Sławków LHS – to kolejna stacja po Zamość Bortatycze LHS, na której niebawem rozpocznie się modernizacja systemu srk. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Lublinie podpisały w tej sprawie umowę. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przepustowości na końcowej stacji linii szerokotorowej.

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa to nasz priorytet. W tym przypadku możemy ponadto usprawnić funkcjonowanie stacji końcowej, a zatem również zwiększyć przepustowość linii, która ma unikalne znaczenie dla wymiany handlowej Polski ze Wschodem. Stąd decyzja o kolejnej modernizacji – mówi Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb.

Inwestycja ta pozwoli PKP LHS na zdalne sterowanie urządzeniami srk na całej linii szerokotorowej. W sposób oczywisty poprawi to bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak i warunki pracy załóg. Jesteśmy dumni, że tę inwestycję zrealizuje spółka ze 100% polskim kapitałem – dodaje Marcin Augustowski, Prezes Zarządu KZA Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji S.A.

Umowa na modernizację na stacji Sławków LHS dotyczy m.in.: budowy budynku nastawni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zabudowy komputerowych urządzeń srk i urządzeń przejazdowych dla przejazdów kat. A zlokalizowanych w stacji, zabudowy blokady liniowej Sławków LHS - Bukowno LHS. W ramach porozumienia powstaną również: oświetlenie stacji, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, system telewizji przemysłowej oraz rezerwowe źródło zasilania.

Sławków to najważniejsza i największa pod względem ilości przyjmowanych i wysyłanych ładunków stacja PKP LHS. Potrzeba przebudowy urządzeń srk na system nowej generacji (komputerowy) wynika z dążenia do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów na przyległym szlaku i pracy manewrowej w stacji oraz dojazdach do bocznic. Zabudowane komputerowe urządzenia srk zapewnią pełną kontrolę niezajętości torów i rozjazdów.

Dzięki modernizacji ograniczona zostanie konieczność ruchu pieszego w obszarze stacji, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo pracy. Dzięki systemowi komputerowemu skróci się czas obsługi pociągów, co pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, a zatem zmniejszyć koszty.

Fotogaleria

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO