Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-10-26Kupony podarunkowe dla emerytów/rencistów objętych opieką socjalną

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. informuje, że na podstawie Protokołu Komisji Socjalnej Nr 10/2016 z dnia 24 października 2016 r.  emeryci i renciści objęci opieką socjalną Spółki są uprawnieni do otrzymania „kuponu podarunkowego” z ZFŚS.

Warunkiem otrzymania kuponu podarunkowego jest złożenie oświadczenia o dochodzie na członka rodziny w terminie nieprzekraczalnym do 18 listopada 2016 r. (dochody z 3 ostatnich miesięcy brutto bez składek ZUS).

W przypadku braku złożenia oświadczenia w wymaganym terminie kupon podarunkowy nie będzie przysługiwał (zgodnie z Regulaminem ZFŚS Rozdział I § 3 pkt .3)

Druki do pobrania w komórkach organizacyjnych poszczególnych Sekcji oraz w Dziale Spraw Pracowniczych p. nr 11.

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Kawalec-Kwoka
Dział Spraw Pracowniczych
k.kawalec@pkp-lhs.pl
tel. (84) 532 13 19

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO