Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-05-12Spółka PKP LHS podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Spółka PKP LHS przystąpiła do programu promocji i przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  Deklarację przystąpienia podpisał Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o., podczas spotkania przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

Inicjatywę wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podjął Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. W tym celu opracowana została we współpracy z podmiotami kolejowymi Deklaracja w Sprawie Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego wraz z określonymi do niej Zasadami.

Deklaracja zobowiązuje do utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności oraz do stosowania „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, w tym m.in.:

  • priorytetowego traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego,
  • ochrony pracowników, zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa,
  • analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

Fotogaleria

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO