Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-01-13Zmiany w składzie Zarządu PKP LHS Sp. z o. o.

Z dniem 13 stycznia 2016 r. odwołani z funkcji w Zarządzie PKP LHS Sp. z o.o. zostali: Pan Łukasz Górnicki – dotychczasowy Prezes Zarządu i Panowie: Mirosław Smulczyński oraz Daniel Pitrus, piastujący dotychczas stanowiska Członków Zarządu.
Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Zbigniew Tracichleb, a funkcje Członków Zarządu objęli Panowie: Andrzej Skiba i Dariusz Sikora.

Noty biograficzne Zarządu spółki PKP LHS.

Zbigniew Tracichleb

Związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, a następnie Grupą PKP od 1978 r. Przez 35 lat przeszedł wszystkie szczeble od maszynisty do Prezesa Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu. Stanowisko to piastował od 2006 do 2013r. Absolwent wydziału prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów podyplomowych Menedżer Jakości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Andrzej Skiba

Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, w tym transportowymi. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKS Sp. z o. o. w Zamościu. Pracował także w sektorze energetycznym, w latach 2001 – 2004 pełniąc funkcję Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Zamościu oraz specjalisty ds. strategii i rozwoju PEC – Stalowa Wola. Był również Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Zamościu oraz kierował firmami budowlanymi.

Dariusz Sikora

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz organizacji i marketingu w transporcie kolejowym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz na Politechnice Warszawskiej. Z Polskimi Kolejami Państwowymi, a następnie z Grupą PKP, w tym PKP LHS, związany od 1982 roku. Przez wiele lat pracował w PKP Cargo, zajmując m.in. stanowisko Dyrektora Zakładu Wschodniego w Lublinie. W latach 2010– 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu PKP LHS Sp. z o. o. ds. ekonomiczno – finansowych.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO