Wydarzenia

2018-09-25

Spotkanie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego z Grupą PKP

18 września 2018 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i spółek Grupy PKP spotkali się z członkami Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Tematem wizyty europosłów były projekty rozwoju połączeń międzynarodowych pomiędzy UE a Azją, realizowane przez PKP Cargo i PKP LHS w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku; dyskusja nad wspólnym europejskim obszarem przewozów pasażerskich oraz kolejowe inwestycje, przekładające się na wzrost konkurencyjności tego środka transportu.

Przedstawiciele Komisji obejrzeli m.in. planowany do modernizacji dworzec Rzeszów Główny, a następnie pociągiem PKP Intercity udali się do Krakowa na Dworzec Główny.

Obecna perspektywa unijna stawia przed nami wielkie szanse i ogromne wyzwania. Po raz pierwszy polska kolej ma do wykorzystania tak dużą kwotę i tak duży program inwestycyjny do zrealizowania. Program, którego pierwsze efekty są już widoczne – do szybszej i bezpieczniejszej kolei przekonuje się coraz więcej pasażerów. Tylko w ubiegłym roku z usług polskich przewoźników kolejowych skorzystało ponad 300 mln osób. Dzięki dalszym inwestycjom z unijnym wsparciem, wynik ten może być jeszcze lepszy. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma kontynuacja prac określonych w Krajowym Programie Kolejowym w celu dokończenia modernizacji sieci bazowej z uwzględnieniem w następnych latach potrzeb wynikających z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego tak istotne jest zagwarantowanie odpowiedniej wielkości wsparcia z Funduszu Spójności, w ramach instrumentu CEF. Konieczne jest właściwe zdefiniowanie w prawie wspólnotowym warunków realizacji inwestycji infrastrukturalnych do roku 2030, tak aby zakończyć etap procesu wzmacniania konkurencyjności transportu kolejowego zgodnie z Planem utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – mówi Andrzej Bittel, Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury.

W Małopolsce realizowanych jest obecnie wiele ważnych inwestycji. Mamy wyjątkowo dobry okres dla naszego województwa. Nadrabiamy zaległości, a jednocześnie stawiamy sobie nowe cele. Budują się nowe drogi i obwodnice, inwestujemy w kolej, rozmawiamy również o rozbudowie lotniska w Balicach. Wszystkie te działania pokazują, że jest to dobry czas, gdy Małopolska się rozwija i ma większe szanse wykorzystać swój potencjał – mówi Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

Wizyta Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego to dowód, że polskie sukcesy w wykorzystywaniu środków europejskich na inwestycje infrastrukturalne są dostrzegane i doceniane w Europie. Intensywnie modernizujemy istniejące i budujemy nowe szlaki komunikacyjne. Jesteśmy szczególnie dumni z osiągnięć w transporcie kolejowym. Rosnąca stale liczba pasażerów najlepiej świadczy o tym, że inwestowane przez Polskę środki europejskie przekładają się na komfort pasażerów i ich decyzje jaki środek lokomocji wybrać. Dlatego tak ważne jest dla nas utrzymanie wydatków na politykę spójności na obecnym poziomie. W wielu obszarach programy inwestycyjne nie zastąpią bezpośredniego finansowania wydatków infrastrukturalnych. Chciałbym, żeby moi koledzy wrócili do Brukseli w przekonaniu, że polityka spójności działa, choć wiele jeszcze trzeba zrobić, żeby komfort podróżowania w UE nie różnił się w zależności od regionu czy państwa członkowskiego – mówi Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

- Kupujemy nowy tabor, modernizujemy linie kolejowe, zmieniamy oblicza dworców. Po wielu latach niedoinwestowania transport kolejowy w naszym kraju przeżywa renesans i zwiększa się liczba korzystających z niego podróżnych. Realizowane projekty mają na celu zarówno pełne dostosowanie infrastruktury i pociągów do potrzeb wszystkich grup pasażerów, jak i stworzenie jak najlepszych warunków dla przewoźników towarowych. Bardzo istotną rolę w podnoszeniu konkurencyjności polskiej kolei odgrywają fundusze europejskie. To właśnie dzięki unijnemu wsparciu realizujemy obecnie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny. Program, którego efektem będą jeszcze krótsze czasy przejazdu, dostosowana infrastruktura oraz lepsze skomunikowanie miast i regionów – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A.

-   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizują obecnie największy w historii program inwestycyjny na polskiej kolei. Inwestycje wpłyną na poprawę atrakcyjności transportu kolejowego w aglomeracjach, regionach i dla przewozu towarów. Zadania te mają na celu stworzenie spójnej sieci kolejowej. 8,5 tys. km linii kolejowych będzie dostosowanych do wyższych prędkości. Miasta wojewódzkie zostaną połączone liniami o średniej prędkości 100 km/h, natomiast na liniach magistralnych założona jest prędkość 160 km/h. Efekty prac już widać. Pociągi jeżdżą szybciej a pasażerowie korzystają z wygodnych stacji i przystanków. Kolej staje się coraz lepszą alternatywą dla transportu drogowego – mówi Arnold Bresch, Członek Zarządu PLK.

- Realizujemy największy w historii spółki program inwestycyjny, o wartości ok. 7 mld złotych. Efekty przyjętych zamierzeń inwestycyjnych są już widoczne i będą coraz wyraźniej dostrzegane wraz z realizacją kolejnych zadań. W programie zatytułowanym „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” istotne znaczenie mają dwa projekty objęte unijnym dofinansowaniem, tj. „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Łącznie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Spółka otrzymała ponad 653 mln złotych dotacji dla projektów wartych blisko 2 mld złotych brutto. Dzięki temu zmodernizujemy i zakupimy łącznie 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, w przypadku skorzystania z praw opcji, a także zainwestujemy w stacje postojowe – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Dla PKP CARGO istotne jest to, że inwestycje kolejowe przyczyniają się do poprawy przepustowości i podniesienia prędkości handlowej pociągów w głównych paneuropejskich korytarzach transportowych. Chodzi nam przede wszystkim o korytarz północ-południe, biegnący od Morza Bałtyckiego w kierunku Adriatyku i Morza Czarnego, na którym w Polsce i innych państwach realizowanych jest szereg inwestycji infrastrukturalnych, a kolejne są planowane. Inwestycje torowe oraz w terminale przeładunkowe mają też służyć lepszemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam Nowy Jedwabny Szlak – mówi Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO.

Na program inwestycyjny patrzymy z nieco innej perspektywy bo zdecydowaną większość inwestycji realizujemy z własnych środków spółki. Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości linii szerokotorowej poprzez automatyzację sterowania i modernizację taboru, na które do 2025 roku przeznaczymy ok. 800 mln złotych. Analizujemy również możliwość przedłużenia i elektryfikacji linii. Pozwoli nam to zwiększyć szanse na wykorzystanie potencjału naszego położenia geograficznego i powstającego Nowego Jedwabnego Szlaku – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Tegoroczna wizyta Komisji Transportu i Turystyki odbyła się pod przewodnictwem Wima Van de Camp, któremu towarzyszyli Andor Deli i Kosma Złotowski. Inicjatorem wizyty był wiceprzewodniczący Komisji, Tomasz Poręba.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners