Wydarzenia

2018-09-12

PKP LHS szansą dla eksporterów żywności do Chin

12 września br. w Krakowie odbyła się druga edycja Kolejowego Forum Gospodarczego, którego organizatorem i gospodarzem była spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Tematami wystąpień i debaty były potencjał wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oraz rola szlaków kolejowych w transporcie towarów. W wydarzeniu wzięli udział przewoźnicy, spedytorzy i producenci żywności z Chin, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski.

W 2017 roku wartość eksportu z Polski do Chin wyniosła 3,35 mld dolarów. Oprócz rosnącego eksportu miedzi jednym z filarów wzrostu jest żywność – w 2017 r. o 10 proc. wzrósł eksport produktów drobiowych. Barierami dla eksporterów żywności są jednak długi okres transportu morskiego oraz wysokie koszty frachtu lotniczego. O alternatywie – kolejowym szlaku, który pozwala ominąć rosyjskie embargo – rozmawiali w Krakowie na II Kolejowym Forum Gospodarczym przewoźnicy, spedytorzy i producenci żywności z Chin, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do eksporterów, jak i importerów, dla których istotny są czas i miejsce dostawy, regularne połączenia oraz możliwość bezpośredniego transportu do lub z Polski linią szerokotorową. Korzystając z transportu kolejowego, mogą 2-3 krotnie skrócić czas transportu i przyspieszyć obrót towarów i kapitału – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

W 2016 roku Polska importowała z Chin towary o wartości 22,6 mld dolarów, a eksport wyniósł ok. 10 procent tej kwoty, przy czym największą pozycję w eksporcie żywności z Polski do Chin stanowiło mięso drobiowe o wartości 33 mln dolarów, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 roku o 19 procent. W 2017 r. z Polski wyeksportowano 1,4 mln ton produktów drobiowych, co oznacza 10 proc. wzrost rok do roku. Istotną pozycję stanowiły mleko i przetwory mleczne o łącznej wartości 35 mln dolarów. W imporcie dominowały maszyny i urządzenia (53%).

Import towarów z Chin do Europy drogą kolejową już teraz napotyka bariery infrastrukturalne i celne, głównie na granicy z Kazachstanem i Białorusią. Tymczasem przewoźnicy szacują, że liczba kontenerów z dalekiej Azji będzie rosła w tempie ok. 15 proc. rocznie – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. i przewodniczący rady nadzorczej PKP LHS. – Dlatego tak ważne są działania PKP LHS, która tak szybko i skutecznie realizuje plan modernizacji infrastruktury i taboru, co pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału linii szerokotorowej – dodaje Mirosław Antonowicz.

PKP LHS intensywnie przygotowuje się do uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku również od strony inwestycyjnej. W styczniu 2018 r. podpisana została umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł. Głównym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć jej przepustowość. Uruchomione zostało nowoczesne centrum sterowania Zamość Bortatycze, finalizowane są prace związane z automatyzacją ruchu na stacji Sławków. W sierpniu, na kilka miesięcy przed terminem, Spółka odebrała 10 zmodernizowanych lokomotyw 311Da. Łącznie do 2025 roku PKP LHS planuje zainwestować w modernizację infrastruktury i taboru ponad 800 mln zł.

II Kolejowe Forum Gospodarcze składało się z dwóch głównych części: sesji pt. „Potencjał wymiany handlowej pomiędzy Europą a Azją” oraz debaty poświęconej roli szlaków kolejowych w wymianie handlowej. W ramach wydarzenia zorganizowana została także wizyta studyjna na Euroterminalu Sławków oraz stacji kolejowej Sławków LHS. Patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 liczy prawie 400 km i umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy oraz prowadzenie ciężkich składów całopociągowych.

Polskie Koleje Państwowe S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów. PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. jako koordynator współpracy zagranicznej w Grupie PKP jest członkiem najważniejszych dla branży kolejowej organizacji międzynarodowych: Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD).

Trasa Azja – Europa w liczbach:

1 punkt kontaktowy dla eksporterów i importerów

394,6 km – łączna długość linii szerokotorowej, którą zarządza PKP LHS

6855 km – długość trasy Dostyk (Chiny) – Sławków LHS

1520 mm – szerokość toru w PKP LHS

280 000 TEU rocznie – obecne możliwości przeładunkowe Euroterminala w Sławkowie


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners