Wydarzenia

2018-02-16

Polska-Białoruś: sprawniejszy transport towarów

15 lutego w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie z delegacją Kolei Białoruskiej, podczas którego omówiono dotychczasową współpracę oraz m.in. perspektywy rozwoju przewozów towarowych w 2018 roku. PKP LHS reprezentował Prezes Zarządu spółki - Zbigniew Tracichleb. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Intercity i PKP Cargo.

15 lutego br. na zaproszenie Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. odbyły się rozmowy kierownictwa spółek wchodzących w skład Grupy PKP z przedstawicielami Kolei Białoruskiej (Belaruskaja Chygunka) pod przewodnictwem naczelnika Władimira Morozowa. Podczas spotkania omówione zostały główne kierunki współpracy kolei w różnych obszarach jej działalności. Szefowie PKP S.A. i BCz potwierdzili wolę dalszej dobrej, dwustronnej współpracy pomiędzy kolejami podczas realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych. Jednym z tematów była organizacja przewozów towarowych w zeszłym roku i perspektywy ich rozwoju w 2018 roku.

Na spotkaniu przedstawione zostały także wyniki prac wspólnej grupy roboczej ds. analizy operacyjnej przekazywania ładunków przez białorusko-polskie przejścia graniczne i działań podjętych w celu zapewnienia bezproblemowego kierowania pociągów w relacjach Wschód – Zachód – Wschód. Jedną z omawianych koncepcji było skierowanie części ładunków na przebiegającą przez Polskę linię szerokotorową (LHS). Wynika to m.in. z rosnących przewozów towarowych między Polską i Białorusią (w tym wzrostu liczby pociągów kursujących do i z Chin).

Podczas spotkania prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński oraz Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. oraz przewodniczący rady nadzorczej PKP LHS podpisali dodatkowe porozumienie do umowy o wzajemnych rozrachunkach między PKP S.A.
a Zjednoczeniem Państwowym „Kolej Białoruska” za przewozy kolejowe w komunikacji międzynarodowej.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners