Wydarzenia

2018-02-16

Wojewoda, kurator oświaty i pracodawcy będą promować szkolnictwo zawodowe

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców województwa lubelskiego, m.in. spółek Skarbu Państwa i organizacji pracodawców.

Spotkanie poświęcone było wspólnym wysiłkom na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. Podczas spotkania dyskutowano na temat  treści deklaracji o zaplanowaniu i zrealizowaniu kampanii promocyjnej adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody lubelskiego wraz z lubelskim kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.

Chcemy, aby ta deklaracja była dostępna dla wszystkich nauczycieli, uczniów, a nade wszystko rodziców i rad rodziców w tych szkołach. Żeby pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim. Rynek pracy w województwie rozwija się dynamicznie. Chcemy pokazać uczniom Lubelszczyzny, że w perspektywie kilku lat mogą zdobyć zawód, dyplom, dokument potwierdzający ich umiejętności i pracę na Lubelszczyźnie, bez konieczności wyjazdu za granicę. To wymaga ich decyzji o kształceniu się w szkołach branżowych – dodał wojewoda Czarnek. 

Deklaracja została podpisana przez kilka podmiotów gospodarczych, w imieniu spółki PKP LHS deklarację podpisała Beata Czuk, Dyrektor Wydziału Kadr i Płac. Wielu innych przedsiębiorców zadeklarowało podpisanie deklaracji w najbliższym czasie.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners