Wydarzenia

2018-01-24

Ministerstwo Infrastruktury i Grupa PKP o przyszłej perspektywie finansowej w Brukseli

24 stycznia br. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz delegacja przedstawicieli Grupy PKP, której przewodniczył Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., spotkali się w Brukseli z reprezentantami instytucji unijnych. Tematem rozmów była m.in. przyszła perspektywa finansowa UE.

W związku z zaproszeniem europosła Tomasza Poręby, wiceprzewodniczącego Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego oraz 15-leciem Przedstawicielstwa PKP w Brukseli wiceminister Andrzej Bittel wspólnie z delegacją kierownictwa Grupy PKP pod przewodnictwem Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. spotkali się 24 stycznia w Brukseli z przedstawicielami instytucji unijnych. W delegacji uczestniczyli również: Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity, Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO, Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz Maciej Lignowski, prezes zarządu PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

Tematem rozmów i spotkań były m.in. kwestie związane z przyszłą perspektywą finansową UE oraz polityką spójności po 2020 roku. Warto podkreślić, że spółki Grupy PKP należą do największych beneficjentów środków unijnych w Polsce, a wszystkie projekty PKP złożone w ramach obecnej koperty spójnościowej w CEF (Connecting Europe Facility – pol. Łącząc Europę) zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Polskie Koleje Państwowe są pierwszym krajowym przedsiębiorstwem, które zdecydowało się założyć swoje przedstawicielstwo w Brukseli, bowiem to tutaj stanowionych jest wiele istotnych regulacji prawnych. Patrząc z perspektywy ostatnich 15 lat, można stwierdzić, że była to słuszna decyzja. Materialnymi dowodami na skuteczność pozyskiwania środków i dobrą współpracę z instytucjami europejskimi są zmodernizowane linie kolejowe i stacje oraz nowoczesny tabor – podsumowuje Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Ponadto podczas rozmów w Parlamencie Europejskim dyskutowano także o aktualnych pracach legislacyjnych dot. transportu kolejowego: rewizji rozporządzenia w sprawie praw i obowiązków pasażera, dyrektywy eurowinietowej, nowej propozycji dot. transportu kombinowanego, rozwoju sieci TEN-T, kolejowych korytarzy towarowych oraz problematyki wyciszenia taboru w Unii Europejskiej. W rozmowach z Komisją Europejska bezpośrednio zaangażowane jest zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i spółki  Grupy PKP.

Członkowie delegacji odbyli również rozmowy z kierownictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz reprezentantami w Radzie Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania uczestnicy delegacji spotkali się z dr. Liborem Lochmanem, dyrektorem wykonawczym organizacji CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies – pol. Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), której członkiem jest PKP S.A. Dyrektor Lochman przedstawił podejście sektora kolejowego reprezentowanego w CER, podkreślając aktywną role i zaangażowanie spółek PKP w wypracowanie wspólnych stanowisk.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners