Wydarzenia

2017-09-15

Ogłoszenie postępowań przetargowych - aktualizacja danych

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość informuje, że na platformie zakupowej LHS ogłoszone zostały postępowania przetargowe pn.:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą" - Nr WL1-227-090-17
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa Terminala Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” - Nr WL1-227-089-17

nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzane w oparciu o „Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17).

 1. https://lhs.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/48141
  Ogłoszenie Nr WL1-227-090/17 (pdf)
  WL1-227-090-17 - Wyjaśnienia i zmiana terminu składania-otwarcia ofert (pdf)
  WL1-227-090-17 - Wyjaśnienia i zmiana terminu składania-otwarcia ofert - 19.10.2017r
  Ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania
  WL1-227-090-17 - Ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania (pdf)
 2. https://lhs.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/48151
  Ogłoszenie Nr WL1-227-089/17 (pdf)
  Rys. nr 1 koncepcja programowo – przestrzenna (pdf)
  Rys. nr 2 przekrój konstrukcyjny drogi i placu (pdf)
  WL1-227-089-17 - Wyjaśnienia i zmiana terminu składania-otwarcia ofert (pdf)
  WL1-227-089-17 - Wyjaśnienia i zmiana terminu składania-otwarcia ofert - 19.10.2017r
  Ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania
  WL1-227-089-17 – Ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania (pdf)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyjaśnień w w/w postępowaniach dostępne są na stronie Zamawiającego eB2B


Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners