Wydarzenia

2016-11-03

Kolejna stacja PKP LHS do modernizacji systemu sterowania ruchem kolejowym

Sławków LHS – to kolejna stacja po Zamość Bortatycze LHS, na której niebawem rozpocznie się modernizacja systemu srk. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Lublinie podpisały w tej sprawie umowę. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przepustowości na końcowej stacji linii szerokotorowej.

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa to nasz priorytet. W tym przypadku możemy ponadto usprawnić funkcjonowanie stacji końcowej, a zatem również zwiększyć przepustowość linii, która ma unikalne znaczenie dla wymiany handlowej Polski ze Wschodem. Stąd decyzja o kolejnej modernizacji – mówi Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Tracichleb.

Inwestycja ta pozwoli PKP LHS na zdalne sterowanie urządzeniami srk na całej linii szerokotorowej. W sposób oczywisty poprawi to bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak i warunki pracy załóg. Jesteśmy dumni, że tę inwestycję zrealizuje spółka ze 100% polskim kapitałem – dodaje Marcin Augustowski, Prezes Zarządu KZA Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji S.A.

Umowa na modernizację na stacji Sławków LHS dotyczy m.in.: budowy budynku nastawni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zabudowy komputerowych urządzeń srk i urządzeń przejazdowych dla przejazdów kat. A zlokalizowanych w stacji, zabudowy blokady liniowej Sławków LHS - Bukowno LHS. W ramach porozumienia powstaną również: oświetlenie stacji, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, system telewizji przemysłowej oraz rezerwowe źródło zasilania.

Sławków to najważniejsza i największa pod względem ilości przyjmowanych i wysyłanych ładunków stacja PKP LHS. Potrzeba przebudowy urządzeń srk na system nowej generacji (komputerowy) wynika z dążenia do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów na przyległym szlaku i pracy manewrowej w stacji oraz dojazdach do bocznic. Zabudowane komputerowe urządzenia srk zapewnią pełną kontrolę niezajętości torów i rozjazdów.

Dzięki modernizacji ograniczona zostanie konieczność ruchu pieszego w obszarze stacji, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo pracy. Dzięki systemowi komputerowemu skróci się czas obsługi pociągów, co pozwoli ograniczyć zużycie paliwa, a zatem zmniejszyć koszty.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners