Wydarzenia

2016-10-19

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dąbrowie Górniczej

PKP LHS poszukuje kandydatów na niżej podane stanowiska (miejsce pracy - Dąbrowa Górnicza): dyspozytor, pracownicy hali wywrotnic wagonowych, pracownicy węzłów przesypowych, pracownicy doczyszczający wagony, pracownicy na stanowiska rzemieślników: spawacze, ślusarze, elektrycy, energetycy, operatorzy suwnic, wózków widłowych i akumulatorowych itp.

Dyspozytor:

Ramowy zakres obowiązków

 • Prowadzenie raportów, ewidencji wagonowych oraz książek urządzeń
 • komunikacja z operatorami węzłów przesypowych,
 • współpraca z dyżurnymi ruchu w zakresie sprawnej obsługi rozładunku
 • współpraca ze służbami właściciela w zakresie przeglądów i napraw urządzeń

Pracownicy hali wywrotnic wagonowych:

 1. ramowy zakres obowiązków
 • przyjęcie dokumentacji przewozowej i sprawdzenie wagonów z dokumentacją na gruncie przed wywrotnicą;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozładowanymi wagonami;
 • sterowanie pracą wywrotnicy w ścisłej współpraca z wyznaczonymi pracownikami
 1. ramowy zakres obowiązków
 • kontrola torowisk, zabezpieczenia bram, zabezpieczenie przed osobami postronnymi;
 • współpraca z ustawiaczami dysponowanie ilością wstawianych wagonów na wywrotnicę oraz pozycjonowanie pojedynczego wagonu na wywrotnicy
 • kontrola wywrotnicy przed i w trakcie rozładunku;
 • kontrola wstawianych wagonów na wywrotnicę pod kątem ich wysokości;
 • dopuszczanie pracowników doczyszczających wagony na wejście do wagonów;
 • kontrola wstawionych wagonów w obrysie wywrotnicy;
 • utrzymywanie w czystości płyty wywrotnicy;
 • odmuchiwanie sprężonym powietrzem zasobników oraz kół balansjerowych;
 • przygotowanie rozładowanych wagonów do zdania (obrabianie);
 • utrzymywanie torowisk przed/za wywrotem w czystości;
 • utrzymywanie w czystości hamulców torowych – „grzybków”
 • czyszczenie krat nad zasobnikami z odpadów typu szmaty/drewno/złom;
 • kontrolowanie poziomu zapełnienia zasobników;
 1. ramowy zakres obowiązków
 • utrzymywanie w czystości rejonu podajników stalowo członowych i przenośników taśmowych przejezdnych;
 • segregacja odpadów – szmaty/drewno/złom;
 • obsługa podajników stalowo-członowych – opróżnianie zasobników z rudy i innego rozładowanego materiału;
 • utrzymywanie w czystości przenośników taśmowych PT

Pracownicy węzłów przesypowych

ramowy zakres obowiązków 

 • utrzymywanie w czystości rejonu węzłów przesypowych;
 • obsługa przenośników taśmowych PT
 • obsługa przenośników ścierowych;
 • sporządzanie raportów pracy urządzeń;

Pracownicy doczyszczający wagony

 • ramowy zakres obowiązków
 • doczyszczanie wagonów z zalegającego materiału w wagonie zgodnie z obowiązującymi procedurami;

Pracownicy na stanowiska rzemieślników : spawacze, ślusarze, elektrycy, energetycy, operatorzy suwnic, wózków widłowych i akumulatorowych itp.


Pracownicy niewykwalifikowani do przeszkolenia na w/w stanowiska.

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowe:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny byc opatrzone następującą klauzulą :

« Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PKP Linię Hutniczą Szeroktorową sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11 w zakresie procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.).»

Dodatkowe:

 • świadectwo kwalifikacyjnego do zajmowania sie eksploatacją urządzeń w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niz 1 kV
 • aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne „D” i „E” w zakresie urządzeń grupy 1 do 15 kV
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień ratownika gazowego
 • badania dopuszczające do pracy na wysokościach
 • Inne posiadane uprawnienia (spawalnicze, uprawnienia na wóżki widłowe itp)

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

- wymagane dokumenty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@pkp-lhs.pl w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 12:00. W tytule wiadomości należy wpisać: nabór BPR

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru
 • ogłaszający zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie z wybranymi osobami
 • ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny

 

Administratorem Pani/Pana danych jest PKP Linia Hutnicza Szrokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu, poprawy, usunięcia treści swoich danych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners